Russisk trussel mod demokratiet skal bekæmpes

Russisk trussel mod demokratiet skal bekæmpes

Regeringen vil ruste Danmark bedre til at modstå fjendtlige udenlandske forsøg på at påvirke vores demokrati og samfund

Af Dan Bjerring

Christiansborg

 

Det er gennem de senere år blevet tydeligere og tydeligere, at udenlandske magter, ikke mindst Rusland, Nordkorea og Kina, vis især de sociale medier forsøger at påvirke demokratiske valghandlinger i Vesteuropa og Nordamerika.

Den baggrund regeringen præsenteret en ny handlingsplan, der skal forsøge at afsløre og sikre Danmark mod påvirkningskampagner, der har til formål til at øve indflydelse på interne politiske forhold.

Ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste er det meget sandsynligt, at fremmede magter også vil kunne gennemføre påvirkningskampagner mod Danmark i forbindelse med eksempelvis det kommende folketingsvalg.

Trussel mod demokratiet

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger, at Danmark med risikoen for påvirkningskampagner står over for en trussel mod vores frie demokrati, som vi bliver nødt til at ’bekæmpe med håndfaste midler’.

Ifølge udenrigsminister Anders Samuelsen viser de russiske påvirkningskampagner omkring USA’s og også Frankrigs valg, at det er ’nødvendigt at være på forkant med udviklingen’, og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen siger, at der er en række eksempler på, at russerne forsøger at påvirke demokratiske valg i Vesten med kampagner, der fokuserer på at skabe splid og uenighed i befolkningen.

11 initiativer

Handlingsplanen består af 11 initiativer, der vedrører myndighedernes generelle arbejde med at imødegå påvirkningskampagner, sikringen af selve valghandlingen, rådgivning af valgets primære aktører samt invitation til samarbejde med relevante aktører i mediebranchen og sociale medier.

- En tværministeriel task force, der har styrket myndighedernes koordination og indsats for at imødegå påvirkningskampagner, herunder i forbindelse med danske valghandlinger

- Udenrigsministeriet har igangsat en styrket monitorering af disinformation i medierne rettet mod Danmark og vil – efter inspiration fra andre nordiske lande – tage initiativ til træning af de statslige myndigheders kommunikationsmedarbejdere i forhold til den løbende håndtering af disinformation. - PET og FE styrker fokus på fjendtligsindede udenlandske aktørers påvirkningsaktiviteter i og mod Danmark.

- Økonomi- og Indenrigsministeriet sikrer i samarbejde med PET og FE/CFCS, at der gennemføres de fornødne trussels- og sårbarhedsvurderinger i forhold til valghandlingen

- Økonomi- og Indenrigsministeriets beredskab i forbindelse med valghandlingen vil have øget fokus på trusler fra eventuel udenlandsk påvirkning.

- Regeringen vil tilbyde alle opstillingsberettigede politiske partier rådgivning om risikoen for udenlandsk påvirkning i forbindelse med det kommende folketingsvalg, herunder cyberangreb, og om muligheden for at imødegå sådan påvirkning og angreb

- Regeringen vil indbyde partilederne til en orientering om risikoen for udenlandsk påvirkning i forbindelse med det kommende folketingsvalg

- Regeringen vil invitere repræsentanter for medierne til en dialog om mulige samarbejder i forhold til at imødegå eventuelle udenlandske forsøg på at påvirke det kommende folketingsvalg. Et sådant samarbejde vil ske med fuld respekt for centrale principper for en fri og uafhængig presse. - Regeringen vil invitere repræsentanter for de dominerende sociale medier til en dialog om mulige samarbejder i forhold til imødegåelse af eventuelle udenlandske forsøg på at påvirke det kommende folketingsvalg.

- Regeringen vil invitere medier omfattet af public service-forpligtelse til en dialog om mulige samarbejder i forhold til imødegåelse af eventuelle udenlandske forsøg på at påvirke det kommende folketingsvalg. - Regeringen vil fremsætte et lovforslag, som sikrer, at det strafferetlige værn mod fremmede efterretningstjenesters påvirkningskampagner mod Danmark er opdateret i forhold til den aktuelle trussel. 

Fakta:

FE har i sin Efterretningsmæssig Risikovurdering i 2017 vurderet, at det er sandsynligt, at russiske påvirkningskampagner vil udgøre en stigende trussel mod Danmark.

Danmark vil uden eller med meget kort varsel kunne blive ramt at russisk påvirkningsforsøg. Det er meget sandsynligt, at Rusland vil formå at målrette og tilpasse påvirkningskampagner mod Danmark. Russisk påvirkning vil for eksempel kunne ske i forbindelse med en valgkamp eller som konsekvens af Ruslands bredere hensigt om at påvirke situationen i Østersøregionen til Ruslands fordel.

PET har i sin redegørelse for 2017 anført, at påvirkningskampagner er en særlig form for undergravende statsinitieret virksomhed.

Rusland gennemfører i dag målrettede påvirkningskampagner i Vesten, og PET kan konstatere aktiviteter i Danmark, der er sammenlignelige med den udvikling, der ses i de øvrige lande i det nordisk-baltiske område.