Studerende er en overset risikotrussel for virksomheder

Studerende er en overset risikotrussel for virksomheder

Danske studerende med studiejob er et oplagt mål for ondsindede hackere. Det viser en ny rapport over IT-sikkerhed hos danske kontoransatte, som fastslår, at de studerende i mange tilfælde har en mere risikovillig adfærd end deres fuldtidsansatte kollegaer

It-virksomheden HP har lige præsenterer resultaterne fra en ny undersøgelse om danske kontoransattes tilgang til IT-sikkerhed. Undersøgelsen viser, at studerende med studiejob udviser en væsentlig mere risikabel og usikker digital adfærd end deres fuldtidsansatte kollegaer. De studerende er blandt andet dobbelt så tilbøjelig til at udskyde sikkerhedsopdateringer og 42% opdaterer aldrig eller sjældent deres password.

Studerende udgør i stigende grad en vigtig ressource for danske virksomheder, hvor de i mange tilfælde indgår i den daglige drift. Det har særligt været tilfældet ovenpå coronapandemien og nedlukningerne, hvor mange har fået adgang til vigtige data og kritiske systemer hjemmefra for at kunne løse deres arbejdsopgaver. Hele to ud af tre (65%) af de studerende er enten først begyndt at arbejde hjemme ifm. Covid-19 eller har arbejdet mere hjemme end før pandemien.

”Studerende, som ellers er vokset op i en digitaliseret verden, har en tendens til at udvise en mere risikovillig digital adfærd. Det udgør en overset bagdør i virksomhedernes digitale forsvar. Et oplagt mål for hackere – især med tanke på de studerende, der har arbejdet hjemme og haft adgang til kritiske data og systemer. Det er derfor vigtigt, at virksomheder i langt højere grad sørger for at have de rette sikkerhedsløsninger på deres IT-enheder for at sikre, at selv usikker digital adfærd ikke bliver udnyttet,” siger adm. direktør Peter Møller Kristensen hos HP Danmark.

Danskerne sidst til at opdatere i Norden

Undersøgelsen, som er foretaget af dataleverandøren Norstats på vegne af HP, viser, at to ud af tre af alle de adspurgte kontoransatte sætter deres lid til antivirusprogrammer og generel forsigtighed med at trykke på links, når det kommer til deres IT-sikkerhed. Ca. halvdelen ændrer deres passwords kvartalsvis, mens kun 8% gør det månedligt eller oftere, og ca. hver femte (17%) i undersøgelsen gør det aldrig.

Sverige og Norge har også foretaget en lignende undersøgelse, og de nordiske tal viser, at svenskerne generelt er mere forsigtige, når det kommer til deres it-sikkerhed sammenlignet med danskerne og nordmændene. I Danmark er vi mere tilbøjelig til at udsætte sikkerhedsopdateringer end vores nordiske naboer. Over halvdelen af os (54%) udsætter sikkerhedsopdateringer ofte eller nogle gange sammenlignet med 38% i Sverige og kun 26% i Norge.

Om undersøgelsen

Norstat har på vegne af HP gennemført en kvantitativ online spørgeskemaundersøgelse blandt 1001 danskere i den arbejdsdygtige alder (mellem 18-64 år), som har angivet, at de arbejder hele dagen eller noget af dagen bag en computerskærm. Data er indsamlet fra 22. juni – 29. juni 2021.

- lb