Virksomheder kan (stadig) ikke styre medarbejderes mobiltelefoner

Virksomheder kan (stadig) ikke styre medarbejderes mobiltelefoner

Mange virksomheder har endnu ikke integreret mobiltelefonen i virksomhedens samlede it-sikkerhed, hvilket risikerer at udsætte den for store sikkerhedsrisici, det viser en ny undersøgelse

Del artiklen på

Smartphones bliver et stadig vigtigere arbejdsredskab for mange medarbejdere, og i dag er mobiltelefon sågar begyndt at erstatte computere som det vigtigste digitale værktøj. Det er ikke kun virksomhedens e-mail, der tilgås via telefonen, men ofte også samarbejdsværktøjer, forretningsdata og virksomhedens nøglesystemer.

I en ny undersøgelse foretaget af YouGov på vegne af Motorola har IT-medarbejdere fra forskellige typer af danske virksomheder skullet svare på spørgsmål om, hvordan mobilsikkerheden ser ud i netop deres virksomhed. Her fremgår det, at et flertal af virksomhederne ikke har en gennemtænkt strategi for cybersikkerhed tilknyttet mobiltelefoner. Kun 26 procent af virksomhederne inddrager alle ansattes mobiltelefoner i virksomhedens sikkerhedsarbejde. 23 procent af virksomhederne varetager kun mobilsikkerheden for de mobiler, som virksomheden selv har købt.

Det er også uklart, hvordan virksomhederne administrerer deres mobilsikkerhed på en effektiv måde. Hele 48 procent angiver, at deres virksomhed mangler dedikerede værktøjer til at håndtere cybersikkerhedstrusler på mobiltelefoner. Kun 10 procent af de adspurgte angiver, at de er fuldt dækket ind i forhold til cybersikkerhed på mobiltelefonen og derfor ikke vil foretage sig yderligere. Kun 24 procent mener, at virksomheden har de værktøjer (hardware og software), der skal til for at vurdere og håndtere risici knyttet til mobil sikkerhed, og 22 procent angiver, at de er helt overbeviste om, at virksomheden har ressourcerne i form af personale og tid til at vurdere og håndtere eventuelle trusler.

Mange virksomheder har været udsat for sikkerhedstrusler og forventer også at blive udsat for sikkerhedstrusler i det kommende år. Kun 29 procent angiver, at de slet ikke er enige i udsagnet om, at de har oplevet sikkerhedstrusler inden for de seneste 12 måneder, og kun 12 procent tror slet ikke, at de vil blive berørt af mindst én sikkerhedstrussel i løbet af de næste. 12 måneder.

-  Det er alvorligt, at så mange virksomheder hverken har en klar strategi, effektive værktøjer eller de nødvendige ressourcer til at håndtere mobiltelefonsikkerheden på en god måde, når vi ved, at flere og flere medarbejdere bruger mobiltelefonen som et dagligt arbejdsredskab, siger Steven Antoniou, B2B-salgschef hos Motorola. Cyberkriminelle finder ofte virksomheders svageste led for at få adgang, og det viser en vis grad af naivitet, at flere virksomheder ikke tager skridt til at sikre deres mobile enheder på samme måde, som de håndterer medarbejdernes computere.

- lb