Digital infrastruktur består historisk stresstest trods stigning i datatrafik på 45%

Digital infrastruktur består historisk stresstest trods stigning i datatrafik på 45%

Siden foråret 2020 er datatrafikken i TDC NET’s mobil- og bredbåndsnetværk steget med knap 50%. Trods massivt kapacitetspres har den digitale infrastruktur været gearet til opgaven, og det lover godt for fremtiden

Fredag den 12. marts er det præcis ét år siden, at det meste af Danmark vågnede op til en ny virkelighed, hvor store dele af samfundet var lukket ned på grund af udviklingen i coronaepidemien. 

Siden da er virtuelle møder og online undervisning blevet en del af hverdagen, og den digitale infrastruktur har i lange perioder været den primære infrastruktur for mange familier, virksomheder og institutioner. Det har sat mobil- og bredbåndsnetværk under pres.

Historisk højt dataforbrug

Siden marts 2020, er den samlede datatrafik i TDC NET’s mobil- og bredbåndsnetværk vokset med hele 45%. En markant vækst, der er mere end fordoblet sammenlignet med de foregående 12 måneder. Særligt steg datatrafikken drastisk i ugerne umiddelbart efter det historiske pressemøde i Statsministeriet 11. marts, 2020, og igen fra efteråret 2020 og frem, da samfundet lukkede ned på ny.

Ser man på gennemsnittet for året, er der dagligt transporteret svimlende 36 millioner gigabyte data alene igennem TDC NET’s netværk. Det svarer til, at hver eneste dansker, ung som gammel – hver eneste dag, siden nedlukningen trådte i kraft, har brugt data svarende til streaming af halvanden spillefilm i fuld HD-opløsning. Samtidig har en stor del af datatrafikken også ligget i dagtimerne. Et mønster, der adskiller sig fra et typisk døgn, hvor trafikken især ’peaker’ i aftentimerne på grund af streaming, tv-sening og brug af dataservices over mobilen.

Robuste netværk

Den digitale infrastruktur har med andre ord været på overarbejde i løbet af det sidste år. Ifølge Michael Fränkle, Executive Vice President og øverste netværksansvarlig hos TDC NET, har den danske digitale infrastruktur dog bestået den historiske stresstest.

”Sammenlignet med flere andre lande, så har vores digitale infrastruktur været betydeligt bedre rustet til at klare krisen, og der har igennem hele perioden været rigelig kapacitet til at håndtere den stigning i datatrafikken, vi har set. Derudover har vi et mobilnet, der er vurderet til at være det bedste i Europa parrallet med, at Danmark generelt er ét af de mest digitalt forbundne lande. Så udgangspunktet har været solidt”.

Samtidig har man i TDC NET løbende overvåget og optimeret både mobil- og bredbåndsnetværket for at sikre tilstrækkelig kapacitet. Her har der været et godt og tæt samarbejde med myndighederne, da en stabil digital infrastruktur for alvor har vist sin vigtighed under nedlukningen.

”Som leverandør af kritisk infrastruktur har vi et særligt ansvar for at forbinde boligejere, virksomheder og institutioner over hele landet via stabile og hurtige netværksforbindelser. Det er derfor også glædeligt at se, at de tiltag vi har taget for at sikre et robust netværk har ført til den højeste netværksstabilitet og det laveste antal driftsforstyrrelser i 25 år. Det lover godt for fremtiden”, afslutter Michael Fränkle.

Fakta: Udviklingen i datatrafikken i året, der er gået siden Danmark lukkede ned

  • Datatrafikken i TDC NET’s samlede netværk (mobil, coax, fiber og DSL) er steget med 45% i perioden marts 2020 til marts 2021
  • Til sammenligning var stigningen i de foregående 12 måneder knap 20%. Stigningen i datatrafik er altså mere end fordoblet under coronanedlukningen
  • Både download og upload af data er steget. Men især sidstnævnte er eksploderet. F.eks. er upload af data via bredbåndsnetværket (coax) steget med hele 56% over de seneste 12 måneder, sammenlignet med 17% i foregående periode. Det forventes især at være drevet af videomøder og onlineundervisning
  • Gennem de seneste 12 måneder, er der transporteret totalt 13.500 petabyte data igennem TDC NET’s netværk. Det svarer til cirka 36 millioner gigabyte hver dag
  • 36 millioner gigabyte betyder, at der hver dag er brugt data svarende til download af 10 millioner spillefilm i fuld HD-kvalitet, eller 1.5 film pr. dansker, ung som gammel

En stor del af datatrafikken har også fundet sted i dagtimerne, hvilket adskiller sig fra et typisk døgn, hvor dataforbruget især stiger i aftentimerne. Stigningen i dagstrafik skyldes bl.a. flere virtuelle møder, online undervisning mm.

- lb