Efterretningstjeneste holder øje med Huawei i Danmark

Efterretningstjeneste holder øje med Huawei i Danmark

Center for Cybersikkerhed har fokus på de sikkerhedsmæssige problemstillinger i forhold til Huawei

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Der er fra flere sider rejst spørgsmålstegn ved det sikkerhedsmæssigt fornuftige i TDC’s stærke engagement med kinesiske Huawei.

I et svar til Lisbeth Bech Poulsen (SF) skriver forsvarsminister Claus Hjorth Frederiksen blandt andet, at Center for Cybersikkerhed (CFCS), der hører under Forsvarets Efterretningstjeneste, følger den teknologiske og sikkerhedsmæssige udvikling inden for telesektoren med henblik på at kunne identificere og håndtere eventuelle risici, herunder på baggrund af indførelse af ny teknologi.

5G-netværket bliver særlig kritisk
- CFCS har således gennem længere tid haft fokus på de sikkerhedsmæssige problemstillinger, som også udenlandske myndigheder nu peger på offentligt i forhold til Huawei. I mange af de lande, der forbyder eller har udtalt betænkelighed ved Huawei, er det tillige spørgsmålet om, hvad der skal ske fremover i forbindelse med indkøb og drift af 5G, der er i  fokus. 5G-netværket bliver særlig vigtigt og kritisk på grund af de mangeartede funktioner,  som 5G-netværket skal anvendes til, oplyser ministeren.

Kan ikke forbydes
Der findes ikke i lovgivningen mulighed for at forbyde teleudbyderes indkøb fra specifikke leverandører. Men teleselskaberne i Danmark er forpligtede til, før der indgås kontrakt med en leverandør, at drøfte med CFCS, hvilke risici der er ved at anvende en specifik teknologi og leverandør.

Det sker med henblik på samtidig at vurdere, hvad der kan gøres for at håndtere disse risici. CFCS kan her pege på eventuelle sikkerhedsmæssige betænkeligheder, som teleleverandøren bør inddrage i forhandlingerne og kontraktindgåelse med den potentielle udstyrs- og/eller driftsleverandør. 

- CFCS fører således tilsyn med teleleverandørens sikkerhedsmæssige håndtering af leverancer og kan udstede påbud om konkrete foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at sikre et passende sikkerhedsniveau, oplyser forsvarsministeren.

Sikkerhedsmæssige udfordringer
Claus Hjorth Frederiksen er tryg ved, at Forsvarets Efterretningstjeneste og Center for Cybersikkerhed er meget opmærksomme på den sammenhæng, der er mellem den kinesiske stat og kinesiske virksomheder, som Huawei:

- Det gælder især de sikkerhedsmæssige udfordringer for vores teleinfrastruktur, der kan opstå i den forbindelse. Vi skal naturligvis kunne være helt trygge ved de udenlandske selskaber, som leverer til det danske telenet, skriver ministeren.

Ifølge FE har Huawei leveret udstyr til TDC, ligesom de fleste andre teleselskaber, som opererer i Danmark, anvender eller sælger Huawei-produkter i varierende omfang, men ikke alle produkter indgår i de kritiske dele af telenetværkene.