Headsæt kan mærkbart forbedre dårligt mobilsignal
Teleminister Lars Chr. Lilleholt (V)

Headsæt kan mærkbart forbedre dårligt mobilsignal

Der er stor forskel mobiltelefonernes antennekvalitet alt efter, hvor du bor i landet. Dog kan dit headset gøre en betydelig forskel på signalets kvalitet, viser ny undersøgelse.

Af Dan Bjerring
Christiansborg

De fleste brugere af mobiltelefoner – vel alle danskere - kender til, at mobilsamtaler falder ind og ud af signalet, eller forbindelsen er så dårlig, at det kan være svært at opfatte stemmen i den anden ende.

Men ny undersøgelse af de mest populære mobiltelefoner og smartphones viser ifølge energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, at der er stor forskel på signalstyrken alt efter hvilken telefon, man benytter på steder, hvor mobilsignalet er dårligt. Undersøgelse vier måske lidt overraskende, at den klassiske mobiltelefon med synlig antenne klarer sig mærkbart bedre end de populære smartphones, hvor antennen er bygget ind i telefonen.

Antenne har stor betydning
Samtidig viser undersøgelsen, at antennerne er blevet en smule bedre i kvaliteten, end resultaterne viste for to år siden.

Lars Chr. Lilleholt har været optaget af at få så god mobildækning i Danmark som overhovedet muligt, og derfor er han glad for, at den nye undersøgelse nu viser, at det ikke alene er teleselskabernes dækning, der er afgørende for et godt mobilsignal, men at mobilens antenne også har stor betydning:

- Det kan forhåbentlig hjælpe forbrugerne til at træffe mere kvalificerede valg af telefon fremover, siger han.

Hoved og arm skygger
For man holder telefonen almindeligt op til øret og taler, så ’skygger’ hoved og arm for signalets styrke og dermed kvaliteten:

- Derfor skal du få gang i dit headset fremover, hvis signalet driller. På den måde får du nemlig telefonen væk fra kroppen, og signalet kan dermed komme bedre igennem til telefonen, siger ministeren.

En anden opsigtsvækkende detalje i undersøgelsen er, at nogle telefoners signal er markant forskelligt i forhold til, om du holder telefonen i højre eller venstre hånd:

De 16 telefoner i undersøgelsen er udvalgt af Energistyrelsen i samarbejde med Teleindustrien. Undersøgelsen er udført af Aalborg Universitet for Energistyrelsen, og du kan finde hele undersøgelsen her: https://ens.dk/ansvarsomraader/telefoni/undersoegelse-af-antennekvalitet.

 Fakta:
- Der er stor forskel på antennekvaliteten, når mobiltelefonerne benyttes til tale.

- Mobiltelefoner er generelt blevet lidt bedre, siden Energistyrelsen gennemførte en tilsvarende undersøgelse i 2016.

- Man kan ikke konkludere, at én bestemt mobiltelefon er bedst. Det afhænger af, hvad man skal bruge telefonen til, og hvor man bruger den.

- Kroppen, hovedet og hænderne svækker mobilsignalet, fordi de skygger for antennen.

- Undersøgelsen viser også, at der for nogle mobiltelefoner er stor forskel på, om den holdes i højre eller venstre hånd under samtale.

- Kvaliteten i mobilforbindelsen kan forbedres ved at formindske kroppens påvirkning. Det kan man fx gøre ved at benytte headset, hvor mobiltelefonen kan placeres længere væk fra kroppen.

- Hvis mobiltelefonen især benyttes til data (facebook, browsing, mail), er der også mobiltelefoner, der fungerer bedre end andre, men forskellen er mindre end for tale