Mobilselskaberne kan med 5G skære op til 30 pct. af energiforbruget
Foto: Ericsson

Mobilselskaberne kan med 5G skære op til 30 pct. af energiforbruget

Nye generationer af mobilnetværk har historisk set medført en stigning i energiforbruget, men med 5G kan mobilselskaberne skære op til 30 pct. af forbruget, mens datatrafikken modsat vil stige eksplosivt. Det viser en ny rapport fra 5G-leverandør Ericsson, der samtidig vurderer, at sektoren kan sænke CO2-udledningen med 15 pct. på tværs af andre industrier

Med implementering af nye generationer af mobilnetværk som 2G, 3G og 4G har vi traditionelt set en stigning i det globale energiforbrug.

Men for første gang nogensinde er det muligt at knække den opadgående kurve ved at udrulle den næste generation af mobilnet, 5G. Det fremgår af rapporten "Breaking the Energy Curve" fra netværksvirksomheden Ericsson, der forventer at kunne reducere det nuværende energiforbrug med op til 30 pct. med 5G.

"Med Ericssons 5G-netværkskoncept bliver det muligt at knække det stigende energiforbrug i sektoren. Helt konkret betyder det, at vi kan reducere mobilnettenes nuværende energiforbrug samtidig med, at vi imødekommer belastningen fra stadig flere tilsluttede enheder og den massive vækst i datatrafik med forbedrede netværk og større kapacitet," forklarer Niclas Backlund, der er chef for Ericsson i Danmark.

170 mia. kr. i energiudgifter

Beregninger fra Ericsson viser, at det årligt koster omkring 170 mia. kr. i energiudgifter at drive mobile netværk globalt. Omkostningsmæssigt såvel som i forhold til det enorme CO2-aftryk, er det en af branchens største udfordringer.

"Hvis 5G udrulles på samme måde som tidligere generationer af mobilnet - for at imødekomme de stigende trafikbehov - vil mobilnettenes energiforbrug stige dramatisk. Det globale energiforbrug er nemlig steget signifikant i takt med lancering af nye netværk, bl.a. fordi vi har tilføjet flere enheder og frekvenser, og det er hverken bæredygtigt ud fra et omkostnings- eller miljømæssigt synspunkt," siger Backlund.

Reduktion på tværs af sektorer

Ericssons 5G-netværkskoncept bygges med større præcision på de nyeste teknologiløsninger. Sammen med ny energibesparende software og en mere intelligent betjening kan også danske mobiloperatører se frem at reducere deres CO2-aftryk.

Mens IKT-sektoren (informations- og kommunikationssektoren) står for blot 1,4 pct. af det globale CO2-aftryk, vurderer Ericsson samtidig, at den potentielt kan reducere helt op til 15 pct. af aftrykket i andre industrier som fx energi, industri og transport.

Læs hele rapporten

Du kan læse mere om undersøgelsen og Ericssons energibesparende 5G-netværkskoncept i rapporten 'Breaking the Enery Curve'

- lb