Nu skal mobildækning fungere i HELE Danmark

Nu skal mobildækning fungere i HELE Danmark

Men regeringen holder fast i princippet om markedsbaseret udrulning. Det er således op til private selskaber i markedet at udbygge og vedligeholde den digitale infrastruktur

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Christian Rabjerg Madsen (S) har bedt energi-, klima og forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt (V) redegøre for, hvilke initiativer ministeren vil tage for at gøre mobildækningen bedre i hele Danmark. Herunder vil Christian Rabjerg Madsen vide, om ministeren vil tage initiativer, ’som kan sikre et større samarbejde mellem de forskellige mobilselskabers master, som det kendes fra EU-reglerne.’

Lars Chr. Lilleholt henviser til ’Aftale om Bredbånd og mobil i digital topklasse - Fremtidens telepolitik for hele Danmark’ der blev indgået i maj med alle partier i Folketinget.

Aftalen danner rammen for telepolitikken i Danmark:

- Et af de fundamentale principper i aftalen er princippet om markedsbaseret udrulning. Det indebærer, at det er op til private selskaber på baggrund af efterspørgslen i markedet at udbygge og vedligeholde den digitale infrastruktur, påpeger ministeren.

Dækningskrav
Af aftalen fremgår det også, at der skal være god mobildækning i hele Danmark, og at en af de muligheder, staten har for at forbedre mobildækningen, er at stille dækningskrav, når der holdes auktion over frekvenser til mobile tjenester:

- I den forbindelse har regeringen besluttet, at der ved at stille dækningskrav i frekvensbåndene
700 MHz og 900 MHz skal sikres en dækning, der giver adgang til hastigheder på mindst 30 Mbit/s download og 3 Mbit/s upload samt taledækning, i 212 udvalgte områder, oplyser Lars Chr. Lilleholt.

Desuden stilles der dækningskrav i frekvensbåndet 2300 MHz på 5.050 adresser jævnt fordelt i hele landet, der skal give adgang til hastigheder på mindst 50 Mbit/s download og 5 Mbit/s upload samt taledækning.

Brancheforum
Ifølge Lars Chr. Lilleholt har regeringen desuden en række yderligere initiativer, der skal sikre bedst mulig mobildækning i hele Danmark. Det gælder blandt andet en dialog med kommunerne med henblik på at standardisere sagsbehandlingen og afkorte sagsbehandlingstiderne på maste- og graveområdet.

Der er også etableret et brancheforum i regi af Energistyrelsen, der har fokus på fremme af udrulningen af 5G, herunder hvordan administrative barrierer for 5G kan nedbrydes, og som skal drøfte den nationale handlingsplan for udrulning af 5G, der skal udarbejdes i 2018.

- Brancheforummet kan forholde sig til øvrige problemstillinger, herunder mobildækning. Herudover vil regeringen opdatere sin vejledning om, hvad den enkelte forbruger kan gøre for at få bedre oplevet mobildækning, oplyser ministeren.

Rimelig masteleje
Han er opmærksom på, at lejevilkårene for arealer til telemaster kan have betydning for mobildækningen, og derfor fremgår det også af aftalen, at aftaleparterne henstiller til ’(…) at offentlige institutioner og myndigheder har fokus på betydningen af en rimelig masteleje i forhold til målet om god mobildækning.’

 Energistyrelsen er på den baggrund i gang med at undersøge grundlaget for fastsættelse af markedsleje for kommuner, regioner og statslige udlejere:

- For at sikre, at alle mobilnettene har god dækning flest mulige steder i landet, har det i flere sammenhænge været fremhævet, at teleselskaberne bør benytte sig af national roaming.

Dækker hinanden
National roaming fungerer således, at mobilselskaberne indgår aftaler med hinanden om at benytte hinandens mobilnet de steder, hvor det enkelte selskab ikke har dækning.

Med national roaming behøver selskaberne ikke opsætte antenner i masterne eller sikre transport af opkaldet fra mobilmasten til egen central. Denne ydelse købes i stedet af det selskab, der har tilstrækkelig dækning i området.

Eksempelvis har mobilselskaberne 3 og Telia indgået en aftale om, at 3 kan anvende Telias net i områder, hvor 3 ikke selv dækker.

EU siger NEJ!
Mobilselskaberne er ifølge Lars Chr. Lilleholt skeptiske over for at indføre ordningen i hele landet, da de ser dækning som et væsentligt konkurrenceparameter:

- National roaming kan derfor mindske mobilselskabernes incitament til at investere i udbygning af mobilnettene. Derfor kan en generel regel om national roaming føre til dårligere dækning i Danmark på sigt. Derudover har regeringen ikke hjemmel til at stille krav til mobilselskaberne om at anvende national roaming. Det er med de gældende EU-direktiver på området ikke muligt at pålægge mobilselskaberne, at de skal give andre mobilselskaber adgang til deres eget net, medmindre der er alvorlige og vedvarende konkurrenceproblemer på mobilmarkedet. Da konkurrencen på mobilmarkedet i Danmark generelt fungerer godt, er adgangsreguleringen stort set fjernet fra denne del af telemarkedet, slutter Lars Chr.