TDC køber nye licenser til deres mobilnetværk

TDC køber nye licenser til deres mobilnetværk

TDC har sikret sig nye licenser ved Energistyrelsens auktion over mobile sende-frekvenser og gør sig nu klar til at etablere det nationale 5G-mobilnetværk

Købet af nye licenser er et vigtigt skridt på vejen til at indfri TDC’s ambitiøse plan for udrulning af 5G i hele landet inden udgangen af 2020.

Licenserne er en vigtig forudsætning for, at TDC kan udrulle et nationalt 5G-netværk, der vil medføre et kvantespring i netværkskapacitet, internethastighed og muligheder for intelligente forbindelser.

5G til alle dele af landet

Energistyrelsen har de seneste uger afholdt en auktion over i alt 20 såkaldte frekvensblokke i 700, 900 og 2300 MHz-frekvensbåndet. TDC har vundet 14 af blokkene, hvilket er det maksimalt mulige for TDC at anskaffe fra Energistyrelsen ved denne auktion. Resultatet giver særlig gode muligheder for at udrulle 5G-mobildækning til alle dele af Danmark og styrke kapaciteten i det eksisterende 4G-netværk.

Sammen med frekvenserne påtager TDC sig dækningspligt i henhold til auktionsreglerne. TDC betaler frem mod 2030 i alt 1,6 milliarder kroner for frekvensblokkene til staten.

Fakta:

  • Energistyrelsen har de seneste uger afholdt en auktion over i alt 20 såkaldte frekvensblokke i 700, 900 og 2300 MHz-frekvensbåndet. TDC har vundet 14 af blokkene, som gør det muligt at udrulle 5G-netværk i alle dele af Danmark og styrke kapaciteten i det eksisterende 4G-netværk
  • 700 MHz-båndet er det mest velegnede til at levere 5G-mobildækning, idet det rækker over lange afstande og er effektivt til også at sikre optimal indendørs dækning. TDC har ved auktionen op-nået 2x15 MHz ud af de tilgængelige 2x30 MHz samt alle tilgængelige 20 MHz af ekstra download frekvenser. 700 MHz-båndet tages i brug fra april 2020
  • 900 MHz-båndet er i forvejen i brug i TDC’s netværk og er en generhvervelse, som sikrer, at båndet forsat kan bruges til 2G- og 3G-dækning i hele landet. TDC har ved auktionen opnået 2x10 MHz ud af de tilgængelige 2x30 MHz. Den nye 900 MHz licens tages i brug fra april 2020
  • 2300 MHz-båndet kan TDC tage i brug med det samme og kan i første omgang bruges til at skabe mere kapacitet i 4G-netværket og på sigt også til kapacitet i 5G-nettet. TDC har ved auktionen opnået 60 MHz ud af de tilgængelige 100 MHz.

- lb