TDC NET har videnskabeligt mål om at være net-zero i 2030

TDC NET har videnskabeligt mål om at være net-zero i 2030

TDC NET har opdateret en validering af sit 2030-mål for net-zero for hele værdikæden af Science Based Targets initiative, og er i gang med at eksekvere på sin klimastrategi

Del artiklen på

I slutningen af 2021 annoncerede TDC NET sin klimaplan om at blive net-zero i hele værdikæden i 2030. Den målsætning er nu blevet valideret af den globale organisation Science Based Targets initiative (SBTi). Det betyder for TDC NET, at målsætningen om at opnå en udledning på netto-nul i 2030 lever op til kravene fra klimavidenskaben. TDC NET er dermed det første selskab i verden, der opnår en SBTi-validering af et net-zero mål allerede i 2030 – hvilket er tyve år tidligere end målet for Paris-aftalen.

”Det er en afgørende anerkendelse af vores ambitiøse klimaarbejde. Som Danmarks største leverandør af digital infrastruktur tager vi vores samfundsansvar dybt alvorligt, og ved at være det første selskab i verden med en SBTi-validering af et 2030-mål om netto-nuludledning går vi forrest og viser vejen. Vi ønsker hurtigst muligt at drive en net-zero forretning og tage vores del af samfundsansvaret for at fremme den grønne omstilling i Danmark med vores stærke digitale infrastruktur og veludviklede teknologiske løsninger,” siger direktør for Corporate Affairs i TDC NET Inge Hansen.

Allerede i 2023 vil TDC NET nedbringe CO2-udledningen fra egen forretning med 50 procent og være net-zero i 2028 (scope 1 og 2). Mens udledningen fra leverandører og kunder skal være net-zero i 2030 (scope 3).

Samarbejde med værdikæden er afgørende for at nå net-zero

TDC NET har iværksat flere initiativer til at reducere sin CO2-udledning. Med fokus på; energioptimering, reduktion af de mere end 1300 køretøjers kørte kilometer, udskiftning af ældre teknologier med nye, energieffektive og etablering af fire nye solcelleparker er TDC NET i fuld gang med at levere på ambitionen om net-zero i 2030.

Men for at TDC NET kan nå sine målsætninger, er kortlægning og samarbejde med hele værdikæden afgørende. I dag udgør leverandørernes aktiviteter ca. 80 procent af TDC NETs samlede scope 3-udledninger. Derfor har TDC NET haft fokus på at integrere bæredygtighed i indkøbsafdelingen, da afdelingen har stor indflydelse på valget af nye leverandører og services. Afdelingen er blandt andet blevet uddannet i, hvordan de kan reducere CO2-udledningen, og hvilke data der er nødvendige at indhente for at identificere nye varer eller services påvirkning af TDC NETs samlede CO2-udledning.

”Vi vil inkludere bæredygtighed i alt, hvad vi gør. De sidste par år har vi forstærket samarbejdet markant mellem vores indkøbs- og bæredygtighedsteam. Ved at integrere bæredygtighed i den del af vores forretning har vi forbedret vores indkøbsprocedurer og -ekspertise markant. Yderligere kigger vi også på, hvordan vi kan lære fra os og give vores viden videre til de af vores leverandører, der ikke selv har den fornødne viden,” siger Inge Hansen.

For de mindre og mellemstore virksomheder, der har behov for det, bruger TDC NETs bæredygtighedsteam ressourcer på at uddanne dem i, hvordan data på forbrug kan omsættes til CO2-udledning. Derudover involverer selskabet aktivt leverandørerne i at fastsætte klimamål.

- lb