2011 blev et afgørende springbræt for videomøder

Den offentlige sektor har i 2011 taget et stort skridt i forhold til at anvende videomøder, viser helt nye tal fra Danmarks Statistik

Der er lagt op til en møderevolution i det offentlige, og det bliver vel modtaget hos Dansk Erhverv. Nu er det godt to ud af tre myndigheder, der bruger videomøder imod under halvdelen i 2010.

Modernisering af stat og kommune er afgørende for at reducere omkostningerne, både de økonomiske og klimamæssige. Dansk Erhverv påpeger dog, at det offentlige stadig bør droppe en lang række fysiske møder, før man for alvor kan hævde, at moderniseringen af stat og kommune er en realitet.

- Videomøder i det offentlige er i hastig vækst, og det er en fornuftig modernisering af det møderæs, der ellers finder sted i det offentlige. Typisk har der været brugt alt for meget tid på at transportere sig frem og tilbage. Det er dyrt og besværligt. Derfor er det glædeligt, at stat og kommune i 2011 har tilegnet sig videomøderne.

- 2011 gav et spring opad, idet 64 procent anvender videomøder i 2011, frem for blot 44 procent i 2010. Dermed er vi på vej med en omkostningsfokuseret møderevolution i det offentlige, fortæller chefkonsulent Christian Ohm, Dansk Erhverv.

Selvom stat og kommuner i langt højere grad anvender videomøder i dag, så er der samtidigt ikke sket et markant fald i de fysiske møder, viser de nye tal.

- Det tager noget tid at tage det reelle skifte, så vi er fortrøstningsfulde med, at vi i 2012 og 2013 vil se det fulde potentiale indfriet med videomøder. For det første er ambitionen for et digitalt samfund ikke stoppet ved, at to tredjedele af myndigheder anvender videomøder. Potentialet gælder stort set alle myndigheder i stat og kommune. Derfor må ambitionen være tæt på de 100 procent. For det andet skal vi se et reelt fald i de fysiske møder, før gevinsten får sin fulde effekt, siger Christian Ohm.

Dansk Erhverv opfordrer til, at man i det offentlige bruger de nærmeste år på både at lægge retningslinjer for anvendelse af videomøder 2012 og at vejlede medarbejderne til at facilitere videomøder. I dag er det blot 28 procent af myndighederne, der har retningslinjer for at fremme videomøder.

- Vi ser en mulighed for at skabe en mødekultur 3.0, hvis vi formår at integrere de digitale muligheder i hverdagen. Et reelt skifte fra det traditionelle møder til effektive videomøderne vil give massive besparelser i det offentlige. Når teknologi og mennesker går hånd i hånd, så sker der noget unikt. I dag kan vi ikke gøre det ene uden det andet, forklarer Christian Ohm.

- hawin