Anders Andersen’s Rengøring har investeret i videokonference

Det har givet konkrete besparelser og markant mindre transporttid hos virksomheden, der har filialer i både Taastrup og Vejle 

“Forandringsprocessen er i fuld gang, og der er selvfølgelig stor forskel på, hvor hurtigt den enkelte afdeling og de enkelte medarbejdere udnytter den ny teknologi. Hos de afdelinger og medarbejdere, der har været hurtige til at tage videokonference til sig, er resultaterne rigtig positive.

Ud over sparet transporttid og rejse-omkostninger, så begynder de forskellige afdelinger at få en bedre indsigt i hinandens arbejde, hvilket bl.a. resulterer i bedre sparring og vidensdeling på tværs af landet” forklarer IT chef hos Anders Andersen’s Rengøring Jannie Stage

Et af de værktøjer Anders Andersen’s Rengøring har taget i brug, er udnævnelsen af en række ambassadører, der skal gå forrest og inspirere kollegaer.

Næste step i forandringsprocessen er, at ambassadørerne tager kontakt til de afdelingsledere, der bruger videokonference mindst og hjælper dem med at komme aktivt i gang – Bl.a. ombooke møder til videokonference, gøre dem mere fortro­lige med udstyr mm. Samtidig skydes der på tværs af afdelinger en række events i gang, der skal afmystificere den ny mødekultur.  

Succesfuld forankring af ny teknologi
Ifølge produktchef hos Solutors, Lis Søderholm, så er vejen til succesfuld forankring af ny teknologi som eksempelvis videokonference, SMART Boards mm. individuel fra virksomhed til virksomhed. Generelt kan man dog sige, at de tre vigtigste forandringsprincipper i forbindelse med implementering af ny teknologi er ledelsens commitment, uddannelse af medarbejdere samt synliggørelse af gevinster for medarbejdere og virksomheden.

“Når vi sætter en forandringsproces i gang i en virksomhed, så sker det i tæt samarbejde med ledelsen. Når vi har sikret os ledelsens commitment, tager vi fat om virksomhedskulturen og omstillingsparatheden hos medarbejderne. Vi arbejder altid med den positive indstilling, så medarbejderne er motiverede til at forstå og udnytte den ny teknologi. På baggrund af de inputs fra ledelse og medar­bejdere skræddersyer vi forandringsprocessen til den enkelte virk­somhed, så det bliver en succes” forklarer Lis Søderholm.

Udgangspunktet for forandringsprocessens tiltag er altid en workshop med ledelse og medarbejdere, hvor Solutors får kendskab til kulturen i virksomheden og masserer medarbejdernes generelle evne til at tage i mod forandringer. Herefter skræddersyr Solutors konkrete aktiviteter til forandringsprocessen. Forud for workshoppen har Solutors udarbejdet en business case med synliggørelse af ROI.

“Med en meget inspirerende workshop som udgangspunkt har Solutors udarbejdet forslag til en række, konkrete aktiviteter, der skal sikre optimal implementering af videokonference. Samtidig har Solutors givet os en viden om generel forandringsledelse og en ind­sigt i egen virksomhedskultur, der helt klart hjælper os i den igangværende proces, der nu skal få os til at udføre arbejdet på en ny og smartere måde” forklarer Jannie Stage.

Anders Andersen’s Rengøring beskæftiger 800 ansatte og har afdelinger i både Taastrup og Vejle. Investeringen i videokonference sker med henblik på at opnå markante besparelser på rejseomkost­ningerne samt mere effektivitet i form af mindre transporttid.

- mo