Danske domstole vil afhøre via video

It-virksomheden Cisco og partneren Eltel Networks har netop vundet Domstolsstyrelsens udbud af videokonference-projektet Video3

Fremover får landets domstole mulighed for at bruge video, når varetægtsfængsling af en arrestant skal forlænges.

Det sker efter, at et pilotprojekt med videoafhøring af fanger i Syd- og Sønderjyllands Politikreds er gået så godt, at domstolene nu vil implementere løsningen til resten af landet.

Det er it-virksomheden Cisco og Eltel Networks, der arbejder med el-, telekom- og it-infrastruktur, som har fået opgaven at udstyre 56 retssale og 150 arresthuse i Danmark med videoløsninger.

- Digitaliseringen tager fart i Danmark, og vi ser flere service points såsom borgerservice og tolkebistand, som har øget effektiviteten ved hjælp af video. Med Video3 bliver det danske justitsvæsen mere effektivt samtidig med, at omkostningerne reduceres, og sikkerheden øges. Det er ikke bare en kommunikationskanal, men en ændring og effektivisering af processerne, siger John Hauge Petersen, der er chef for videoløsninger hos Cisco Danmark.

Det anslås, at der årligt gennemføres omkring 17.000 fristforlængelsessager ved retterne. I mange tilfælde sker det ved fysisk fremmøde, hvor arrestanten transporteres af politiet og Kriminalforsorgen fra arresthuset til retten. Derfor vurderes det, at der kan spares 30 mio. om året fra 2016 ved brug af videoafhøring. 

Færre fangeflugter
Udover at reducere transporttid, så mindsker videoløsningen i de danske retssale og arresthuse også risikoen for fangeflugter.

- Der er mange gevinster at hente ved at bruge videoafhøringer. Ikke nok med videoafhøringerne vil være ressourcebesparende for politiet, så vil de potentielt også medvirke til at mindske risikoen for fangeflugter, som særligt kan finde sted under transport til og fra retten, siger Inge de Neergaard, chefkonsulent hos Domstolsstyrelsen.

Ifølge Domstolsstyrelsen vil videoløsningen bl.a. også kunne bruges til vidneafhøringer.

Løsningen vil desuden lette gennemførelsen af interne møder og forbedre domstolenes service, mens udstyret ligeledes kan anvendes som moderne AV-udstyr i retten og dermed løfte det tekniske niveau.

Udrulningen færdig med udgangen af 2014
Cisco og Eltel Networks påbegyndte implementeringen af videoløsningen i juli 2013, og udrulningen skal være færdiggjort den 31. december 2014.

- Vi er stolte af at hjælpe Domstolsstyrelsen med at effektivisere på justitsområdet med en moderne infrastruktur. Det er et professionelt videokonferencesystem i high definition, så dommer og arrestant har et indtryk af at være i samme rum. Vi glæder os til at bygge, tilslutte og vedligeholde løsningen over hele Danmark og sågar Færøerne de næste fire år, siger Morten Simonsen, regionsdirektør hos Eltel Networks.

Danmark er sammen med lande som Sverige og Holland foregangslande i implementeringen af videoløsninger til domstolene. 

-hawin