EU Kommissionen skal teste audio- og webkonference

Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Beskatning og Toldunion skal i gang med at teste en audio- og webkonferenceløsning fra Orange Business Services

Løsningen kan bane vejen for omkostningseffektive videomøder, som afregnes efter forbrug og uden implementerings- eller abonnementsomkostninger.

Testen af webkonferencer indgår som et hovedelement i videreudviklingen af det netværk, som Kommissionen og Orange Business Services indgik aftale om i 2010.

Aftalen, som har en værdi af 29,8 mio. euro, omfatter drift, sikkerhed og udbygning af netværket, så det lever op til fremtidige behov.

Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Beskatning og Toldunion er baseret i Brussel og er ansvarlig for at levere en fælles, sikker, pålidelig infrastruktur, der forbinder de nationale skatte-og toldmyndigheder.

Orange forbinder 42 skatte- og toldmyndigheder i 33 lande med et WAN. Netværket omfatter alle EU-medlemslande samt Kroatien, Norge, Schweiz og Tyrkiet.

- hawin