Cloud-markedet skal ud af tågen

Cloud-markedet skal ud af tågen

Der finder en markant vækst sted i Cloud-markedet i disse år. Nu cirka ti år efter, at markedet for it-outcourcing for første gang så dagens lys, udgør det i Danmark 19 milliarder kroner

Danmarks førende alternative udbyder af fibernet, datacentre og cloud-løsninger, GlobalConnect, har udført en analyse*, der beskriver markedet, spillerne og fremtiden for cloud i Danmark. Analysen belyser blandt andet nogle af de spørgsmål, som potentielle cloud-kunder ofte stiller, blandt andet om alt skal lægges i skyen, om cloud-løsninger er billigere, om det er sikkert at lægge sine data ud, og hvordan fremtiden for cloud-markedet i Danmark ser ud.

Tidligere har cloud-markedet ikke været et særligt transparent marked. Brugerne har haft svært ved at gennemskue, hvilke ydelser de betalte for, og dermed blev det en kompliceret opgave at sammenligne ydelserne fra de forskellige leverandører.

Men i takt med at cloud-markedet bliver mere modent, mener GlobalConnect, at det også bør blive mere transparent, og dermed mere gennemskueligt for brugerne.

GlobalConnect konstaterer i deres analyse, at cloud-løsninger er smarte, effektive og kan være økonomisk attraktive. Men cloud kræver tillid. Tillid til teknologien og især tillid til leverandøren. Ifølge GlobalConnects undersøgelse er netop tillid til leverandøren og til sikkerheden omkring løsningen en af de helt store bekymringer i forbindelse med cloud.

67 % af de adspurgte virksomheder udtrykte megen eller nogen bekymring for, om deres data kan havne i forkerte hænder, og 59 % er bekymrede for manglende kontrol med deres data. Hele 57 % prioriterer datasikkerheden meget højt, mens kun 38 % mener, at omkostningerne skal have førsteprioritet ved cloud-løsninger.

Tillid er vigtigt

Ligeledes vurderer 62 %, at det vigtigste ved valg af cloud-leverandøren er, at man kan få support 24/7/365, og at leverandøren kan levere missionskritisk drift (61 %). Det vurderes som langt vigtigere, end at ydelsen for eksempel produceres i Danmark, eller at leverandøren driver egen infrastruktur.

I undersøgelsen blev der spurgt om, hvad der kan drive innovationen i en virksomhed. Her svarede 88 %, at effektivisering af interne processer og automatisering af processer (82 %) er vigtigt, hvis der skal ske innovation i en virksomhed. Set i lyset af, at 47 % af de adspurgte CIO/it-chefer bruger hovedparten af deres tid på driftsplanlægning og eksekvering, kunne der måske her frigives tid til innovation ved at outsource til skyen, påpeger GlobalConnect i analysen.

Multisourcing

I takt med, at flere vælger cloud og får større erfaring med løsningerne og aftalerne, vil cloud-kunderne stille større krav til leverandørerne. GlobalConnect påpeger i analysen, at Cloud-kunderne næppe længere vil stille sig tilfredse med en pakkeløsning.

En del af cloud-kunderne har også med tiden fundet ud af, at den pakke, de oprindeligt købte, ikke længere svarer til deres aktuelle behov. GlobalConnect mener, at de kunder i langt højere grad selv vil ønske at sammensætte deres løsning, en såkaldt multisourcing-løsning.

74 % af de adspurgte i GlobalConnects undersøgelse forventer faktisk at bruge et stadigt stigende antal leverandører til outsourcing i fremtiden. Det er nemlig GlobalConnects erfaring, at mange leverandørers prissætning er baseret på tilkøb. Kunderne betaler for en basisydelse, og derefter tilkøber du ekstra ydelser efter behov.

Det gælder stort set alt lige fra serviceniveau til it-sikkerhed. Her er det så, der i højere grad bliver åbnet op for multisourcing, da man frit kan vælge den bedste/billigste leverandør til den enkelte ydelse.

Fremtiden for cloud i Danmark

Cloud og de services og teknologier, der knytter sig hertil, har udviklet sig markant på det danske marked de seneste år, og GlobalConnect påpeger, at man ikke længere sætter spørgsmålstegn ved, om man som virksomhed skal outsource eller ej. Snarere spørger virksomhederne sig selv, hvad og hvor meget der skal outsources, og ikke mindst hvilke data der skal beholdes inde i firmaet.

Det er GlobalConnects vurdering, at tendensen, der går mod, at brugerne i højere grad selv vil styre og bestemme, gør op med pakkeløsningerne og dermed skærper konkurrencen mellem udbyderne. Med en øget transparens vil væksten i cloud-markedet fortsætte.

GlobalConnects afsluttende pointe i analysen er derfor, at vi skal have bragt cloud-markedet ud af tågen.

 

*Analysen er foretaget som et computer assisted web-interview med 115 respondenter. Antallet af respondenter svarer til en samlet serverkapacitet på +19.000 servere.