Bredbåndspuljen skal evalueres
Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt efterlyser gode ideer til Bredbåndspuljen

Bredbåndspuljen skal evalueres

Der har været rejst kritik af den måde, Bredbåndspuljen fungerer på. Nu skal den evalueres, og ministeren opfordrer alle interesserede til at bidrage

Af Dan Bjerring

Christiansborg

Bredbåndspuljen har på mange måder været en succes, men der har også vist sig mangler, der betyder, at dem, der måske har mest brug for det, udelukkes af markedsmæssige årsager, hvor leverandører nægter at deltage, fordi de ikke vil åbne deres net for andre udbydere.

Men nu skal der snart tage stilling til, om bredbåndspuljen skal fortsætte i 2018-2019, og i den forbindelse har energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt iværksat en evaluering af puljen.

Han understreger, at bredbåndspuljen har været en succes i forhold til den store interesse for at søge midlerne i puljen: - Vi kunne have tømt puljen op til flere gange, hvis alle ansøgninger skulle have haft støtte, siger han blandt andet.

 

Udmøntes over fire år

Evalueringen skal fokusere på, om Bredbåndspuljen har virket efter hensigten i forhold til at få hurtigt bredbånd ud til de områder, hvor det hidtil har været svært at få bredbåndsudbyderne til at investere på rent kommercielle vilkår.

Samtidig vil ministeren dog sikre, at puljen ikke har bremset udbydernes udrulning af bredbånd på rent kommercielle vilkår. Bredbåndspuljen på i alt 200 millioner kroner udmøntes over fire år i perioden 2016-2019.

Støtte til 31projekter

I 2016 blev der givet tilskud til 31 projekter i 21 kommuner fordelt over store dele af landet og vil give bedre dækning til godt 3.700 adresser. Langt hovedparten af midlerne gik til bredbåndsprojekter i mindre befolkede områder. Men der var også projekter i tætbebyggede byområder, som modtog støtte:

- De projekter, som fik tilsagn om støtte sidste år, levede alle op til de krav, der er fastlagt i den brede politiske aftale om bredbåndspuljens kriterier. Men det er vigtigt at undgå, at puljen finansierer bredbåndsudrulning i tætbefolkede områder, hvor det burde være muligt for udbyderne at etablere hurtigt bredbånd uden statsstøtte, siger Lars Chr. Lilleholt.

Fakta

Bredbåndspuljen er målrettet områder, hvor der ikke er adgang til mindst 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload. Der kan gives tilskud til infrastruktur, der senest i 2020 skal kunne levere 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload.

Midlerne fordeles efter en pointscore ud fra fem objektive kriterier, som er fastlagt i aftalen:

- Tilslutningsprocent ved adgang til maksimalt 10/2 Mbit/s

- Tilslutningsprocent ved adgang til maksimalt 5/1 Mbit/s

- Projektets størrelse

- Totalprisen per tilslutning

- Andel af egenbetaling

 

Giv et bidrag

Som led evalueringen har Energistyrelsen den 2. oktober 2017 igangsat en offentlig høring, hvor alle interesserede kan bidrage med synspunkter og forslag. Der er frist for at afgive bemærkninger mandag den 23. oktober 2017.

Energi-, forsynings- og klimaministeren vil sidst på året drøfte resultatet af evalueringen med partierne bag bredbåndspuljen.