De digitalt dygtige arbejdspladser tiltrækker de bedste medarbejdere

De digitalt dygtige arbejdspladser tiltrækker de bedste medarbejdere

En ny stor undersøgelse fra VMware viser, at der er en sammenhæng mellem at give medarbejderne en positiv digital oplevelse på arbejdet og virksomhedens vækst samt evne til at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere

Virksomheder, som investerer i en bedre digital oplevelse i hverdagen for deres medarbejdere, har bedre chance for at fastholde talenter og blive anset for at være en attraktiv arbejdsplads blandt medarbejderne. Det viser en undersøgelse fra den førende udvikler af virksomhedssoftware VMware om brugen af teknologi på arbejdspladsen og dens indvirkning på virksomhederne. Undersøgelsen er baseret på 3.600 interviews med medarbejdere hovedsageligt i Europa.

To tredjedele af de adspurgte ansatte (66 procent), som indgår i undersøgelsen, oplyser, at fleksibilitet i forhold til digitale værktøjer er en vigtig faktor, når de søger et nyt job eller takker ja til et. Dertil angiver 70 procent af respondenterne, at deres nuværende arbejdsgiver efter deres opfattelse burde have større fokus på digitale værktøjer på arbejdspladsen.

HR og IT skal arbejde bedre sammen

Det er essentielt for virksomheder, hvis de skal høste frugten af en mere digital arbejdsplads, at HR- og IT-afdelingerne arbejder bedre sammen for at forbedre den digitale oplevelse for deres medarbejdere. Undersøgelsen viser nemlig, at hele 49 procent af medarbejdere ikke ved, om de skal gå til HR- eller IT-afdelingen, hvis de har spørgsmål til brugen af arbejdspladsens teknologier.

87 procent mener, at HR og IT bør arbejde tættere sammen, og 8 ud af 10 respondenter oplever, at HR bør tildeles mere ansvar i forbindelse med at forbedre den digitale oplevelse på arbejdspladsen.

Vækstvirksomheder er digitale arbejdspladser

Undersøgelsen viser også, at virksomheder med høje vækstrater stiller flere digitale værktøjer til rådighed for deres medarbejdere end virksomheder med lav eller ingen vækst, fx i form af adgang til enheder, applikationer og teknologier. Sammenlignet med virksomheder i vækst er virksomheder med lav eller ingen vækst væsentligt mindre tilbøjelige til at lade deres medarbejdere arbejde fra egne enheder (76 % mod 36 %), at give dem adgang til produktivitetsfremmende applikationer (93 % mod 68 %), og at tilbyde applikationer på tværs af enheder til medarbejdernes mest centrale opgaver, dog ikke indbefattet e-mails (93 % mod 47 %).

"Ofte bliver teknologien omdrejningspunktet for diskussionen om digital transformation, mens det vigtigste element i en succesfuld strategi overses - nemlig at tiltrække og fastholde de største talenter. For at kunne konkurrere om de bedste medarbejdere, er det relevant, at virksomheder prioriterer medarbejderoplevelsen, herunder både teknologi, arbejdsstil og kultur," siger Kristine Fajl Steidel, Vice President i området for End User Computing hos VMware.

Større stolthed over arbejdspladsen

En bedre digital oplevelse for medarbejderne kan også påvirke den generelle holdning til arbejdspladsen. De respondenter, hvis arbejdsplads giver dem fri mulighed for at arbejde både hjemmefra og på arbejdspladsen, er mere tilbøjelige til at angive, at de er stolte af deres arbejdsplads - end dem, der arbejder i virksomheder, som ikke tilbyder denne mulighed (71 procent mod 27 procent). De er også mere tilbøjelige til at mene, at deres arbejdsplads har en progressiv kultur (73 procent mod 25 procent), er en af de bedste arbejdspladser på markedet (71 procent mod 27 procent) og tilbyder god balance mellem arbejde og fritid (70 procent mod 29 procent).

Traditionelle værdier, som traditionelt har påvirket valg af arbejdsplads er fx jobsikkerhed, en god løn og interne fordele. Overvejelser om hvordan, hvor og med hvilken enhed man arbejder fra, er imidlertid blevet vigtigere, når valget skal træffes - specielt for de unge på arbejdsmarkedet.

En tredjedel af de respondenter, som ikke er tilfredse med deres digitale oplevelse, ser den største barriere som virksomhedens manglende forståelse for, hvad de ansatte egentlig søger og har behov for. Desuden oplever næsten to tredjedele af medarbejderne (61 procent), at de ikke har noget at skulle have sagt, når det gælder deres digitale arbejdsværktøjer. I kontrast til dette mener hele 83 procent af beslutningstagerne inden for IT selv, at de lytter til medarbejderne på dette punkt.

"Ledere, som er engagerede i at forbedre medarbejdernes oplevelser, tager det koncept, vi i VMware kalder "digital workspace" til sig. Her er en digital platform drivkraften bag den digitale arbejdsplads, hvilket er yderst vigtigt for både nuværende og kommende medarbejdere på lige fod med forbedring af andre centrale forretningsmæssige resultater," siger Kristine Fajl Steidel.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen bygger på 3.600 interviews med ansatte i organisationer i EMEA (Europa, Mellemøsten og Afrika) gennemført i foråret 2019. Fordelingen er følgende: almindelige medarbejdere (1.800), IT-ansvarlige (900) og HR-ansvarlige (900). Alle bruger computere eller en anden digital enhed i arbejdsøjemed.

Antallet af respondenter fordelt på lande er: England (600), Tyskland (600), Frankrig (600), Italien (200), Holland (200), Rusland (200), Polen (200), Norge (200), Sverige (200), Spanien (200), UAE (200) og Saudi Arabien (200). Medarbejderne er fra forskellige områder i både den offentlige og den private sektor.

- lb