DTU vinder tocifret millionudbud til Statens Projektlederuddannelse
siger Karina Rothoff Brix, direktør for DTUs efteruddannelsescenter Learn for Life. Foto: DTU

DTU vinder tocifret millionudbud til Statens Projektlederuddannelse

Teknologisk brancheglidning og øget digitalisering på tværs af brancher gør DTU til en ud af i alt tre vindere, der fra 2020 skal uddanne statsansatte ledere i samarbejde med VIA i Horsens til at drive den teknologiske udvikling i danske kommuner og regioner. Det sker efter, at Moderniseringsstyrelsen i 2019 har haft statens uddannelser i Projektledelse i udbud til 80 mio. kr.

Stigende efterspørgsel efter teknologisk ekspertise og øget digitalisering på tværs af det danske samfund gør DTU til leverandører af Statens Projektlederuddannelse allerede fra i år. I et udbud til 80 mio. kr. fra Moderniseringsstyrelsen skal DTU i Lyngby og VIA i Horsens stå får en landsdækkende projektlederuddannelse til ledere i staten sammen med Implement og Peak Consulting.

Om DTUs nye rolle som leverandør af projektlederuddannelser til det offentlige siger Karina Rothoff Brix, direktør for DTUs efteruddannelsescenter Learn for Life:

”Jeg er stolt, at vi som teknisk universitet er med til at præge dansk erhvervsliv med forskning som fundament og nu også til det offentlige. Det er ikke noget nyt, at vi skal uddanne i projektledelse, men det er nyt for os at skulle levere til det offentlige i så stort et omfang. Det siger noget om, at vi som samfund har stigende behov for specialiserede teknologiske kræfter, og det er her, DTU kommer ind i billedet,” siger direktøren og fortsætter:

”Det er afgørende for dansk erhvervsliv, at ingeniører bliver uddannet i at overtage og drive rollen som leder for at komme i mål med projekter og indfri de ønskede resultater. Vi skal klæde de offentlige kunder på til projektledelse, så værdien af den viden, vi træner ingeniører i, øges betydeligt til gavn for vores samfund.”

Træner ingeniører til samfundet

Ifølge studieleder og faglig ansvarlig, Bjarke Nielsen, er det et resultat af hårdt arbejde og en årelang specialisering i innovationsprocesser, der skal ruste specialister med en styrket forankring af ledelse:

”Dygtige ingeniører er ikke nødvendigvis dygtige ledere, sådan er det jo med de fleste faggrupper. Men det er noget, som ses en del i den tech-videnskabelige branche, og derfor syntes vi, at det var oplagt at byde ind med et tilbud, der ruster specialister til også at være kompetente projektledere. Med passion for livslang læring baseret på teknologi og innovation kan DTU matche det offentlige behov og efterspørgsel efter projektledelse, der understøtter bevægelserne i markedet,” siger Bjarke Nielsen.

DTU forventer at gå i gang med de første uddannelser indenfor de kommende måneder.

- lb