Friheden må ikke betales med overvågning
Christina Egelund

Friheden må ikke betales med overvågning

Såvel inden for regeringen som i oppositionen er der modstand mod at lade Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste få adgang til borgernes sundhedsdata

Af Dan Bjerring

Meget tyder på, at Forsvarets Efterretningstjeneste kommer til at kigge langt efter at få mulighed for at undersøge danskernes sundhedsdata.

Fra begge sider af Folketingssalen – både inden- og udenfor regeringen – er der modstand mod ønsket fra FE Center for Cybersikkerhed om udvidet adgang til oplysninger om borgerne.

Liberal Alliances politiske ordfører, Christina Egelund, siger til IT-Reload, at nogle af de tanker, Center for Cybersikkerhed har offentliggjort i en rapport, ”er meget vidtgående i forhold til mulighederne i virkeligheden”: - Det gælder eksempelvis generel adgang til vores patientjournaler. Det er at gå for langt i forhold til overvågningen af helt almindelige borgere, siger Christina Egelund.

Balancegang

Hun understreger, at der er en klar balancegang mellem på den ene side at sikre, at myndighederne er i stand til at bekæmpe den reelle trussel i forhold til terror og hackerangreb, og på den anden side de helt grundlæggende demokratiske hensyn:

- Sundhedsdata er vores egne og så private, at der er grænser for, hvad offentlige myndigheder skal have adgang til. Hvis vi giver myndighederne så stærke beføjelser i kampen mod både hackere og terrorisme, at vi betaler med vores egen frihed, har vi tabt på den lange bane. Det er vigtigt at finde den rigtige balance i dilemmaet mellem sikkerhed og respekten for grundlæggende borgerrettigheder. Det er vigtigt, at vi er nogle, der råber ”vagt i gevær” i forhold til retten til et privatliv, siger Christina Egelund.

Dybt bekymrende

Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten kalder ønskerne fra FE for ”dybt bekymrende for vores grundlæggende demokratiske rettigheder”:

- Vi skal bekæmpe cyberkriminalitet, men vi skal ikke kaste vores grundlæggende frihedsrettigheder over bord. Vi skal i kampen mod terror stå vagt om frihedsrettighederne. Det gør vi ikke, hvis vi, som der lægges op til, ”skyller dem ud med badevandet”. Derfor afviser vi fra Enhedslistens side klart forslaget. Jeg tror, at de fleste har det sådan, at sundhedsdata er en sag mellem ”mig og min læge”. Det skal Forsvarets Efterretningstjeneste ikke rende rundt og snage i. Vi har en situation, hvor efterretningstjenesterne får alt for store muligheder for at snage i ”hr. og fru Jensens” private og personfølsomme oplysninger. Det hører ikke hjemme i et demokratisk land. Nye teknologier gør det muligt at foretage en omfattende masseovervågning af ganske almindelige mennesker, men vi ville jo heller ikke bryde os om, hvis myndighederne kunne registrere samtlige vores almindelige breve, siger Nikolaj Villumsen til IT Reload.