Internet of Things i vækst hos virksomhederne

Internet of Things i vækst hos virksomhederne

Verizons nye rapport viser at virksomhedernes brug af IoT begynder at tage fart. Rapporten beskriver de vigtigste faktorer bag væksten og indeholder råd om, hvordan både erhvervsliv og den offentlige sektor kan arbejde strategisk med IoT

Rapporten fra Verizon Enterprise Solutions, med navnet "State of the Market: The Internet of Things (IoT) 2015: Discover How IoT is Transforming Business Results," viser, at det er en blanding af teknologiske, politiske og sociale faktorer, som får flere virksomheder til at anvende IoT-løsninger. For eksempel har brugen af sociale medier og mobile teknologier ændret forventningerne hos forbrugere og borgere. Desuden har faldende udgifter til sensorer, netadgang og processorkraft gjort IoT relevant for flere virksomheder. Ændrede myndighedskrav på tværs af brancher har også haft en effekt.

- Når man ser på udvalget, så findes der en mangfoldighed af IoT-løsninger - der rækker fra bærbare enheder, over fjernmonitorering af f.eks. vindmøller til netværksopkoblede køretøjer med det formål at forbedre sikkerhed og effektivitet. Nye løsninger ser dagens lys hver dag og er med til at udvikle økosystemet yderligere, men aspekter omkring mulig forretningsværdi og adoption overses ofte, siger Mark Bartolomeo, Vice President for IoT Connected Solutions hos Verizon.

- Inden for det seneste år, hvor økonomien er blevet bedre, har vi set, hvordan en række nye aktører er begyndt at bruge IoT som en metode til at forbedre deres kundeservice, til at øge væksten og til at udvikle nye og samfundsmæssigt innovative forretningsmodeller.

Rapporten konkluderer, at der kommer flere IoT-løsninger "off-the-shelf", som kan erstatte de meget skræddersyede løsninger, der tidligere har kendetegnet enterprise IoT. Og med et bredere udbud af IoT-løsninger følger også flere sikkerhedsudfordringer. Verizon konstaterer, at digitale certifikater kan hjælpe med at imødekomme såvel den voksende bekymring hos ledere og i offentligheden som de lovgivningsmæssige krav til IoT og sikkerhed.

Enterprise IoT

Den nye undersøgelse gennemført af ABI Research på vegne af Verizon forudser en massiv vækst i antallet af business-to-business IoT-forbindelser. Antallet vil blive mere end firedoblet fra 2014 til 2020, hvor der anslået vil være 5,4 mia. forbindelser på globalt plan. Inden for bilindustrien noterer Verizons eksperter sig, at 14 bilproducenter sidder på 80 procent af det globale marked, og at de alle har en strategi for netværksopkoblede biler (connected cars). ABI Research påpeger, at der i 2018 vil findes over 13 millioner enheder til registrering af sundheds- og fitness-aktiviteter på arbejdspladser. Verizon eksperter forudser, at i 2025 vil faktorer relateret til smart cities være meget centrale, når virksomhederne skal træffe beslutninger i forhold til investeringer og anlægsaktiviteter, fordi de vil have indflydelse på såvel driftsomkostninger som rekruttering.

Verizon selv opnåede i 2014 sammenlignet med 2013 en vækst i maskine-til-maskine-forbindelser (M2M) på 45 procent. Gennem det seneste år har Verizon desuden set en stigning på 135 procent i IoT-forbindelser, der er aktiveret vha. 4G LTE. I dag håndterer Verizon over 15 millioner IoT-forbindelser for virksomheder inden for en bred vifte af brancher.

Ifølge rapporten har M2M-forbindelser, der styres af Verizon, i løbet af 2014 skabt vækst inden for en lang række sektorer:

  • Produktion 204 %
  • Finans og forsikring 128 %
  • Medier og underholdning 120 %
  • Videoovervågning af private hjem 89 %
  • Detailhandel og hotelbranchen 88 %
  • Transport og distribution 83 %
  • Energi- og forsyningsbranchen 49 %
  • Den offentlige sektor / Smart Cities 46 %
  • Sundhedssektoren 40 %

Hindringer for væksten

På trods af væksten i M2M-forbindelser og det globale fokus på IoT-løsninger mener Verizons eksperter, at enterprise-adoptionen af IoT stadig ligger på et lavt niveau. Det er anslået kun 10 procent af virksomhederne, der i høj grad gør brug af IoT-teknologier, og det peger på, at mange stadig befinder sig i en pilotfase eller venter på at se, hvilke erfaringerne early adaptors gør sig. Det gælder i høj grad også i forhold til netværksopkoblede biler. Verizons eksperter anslår, at mere end 600 millioner køretøjer på verdensplan i øjeblikket ikke er tilsluttet et netværk.

Bartolomeo påpeger, at mens de centrale teknologier bag IoT - sensorer, cloud computing og intelligente netværk - er kendte af de fleste virksomheder og offentlige organisationer, så kan det alligevel være en kompleks opgave at formulere en levedygtig strategi og udvikle IoT-løsninger. Bartolomeo tilføjer, at der stadig er meget at gøre, når det gælder udvikling og ratificeringen af branchestandarder.

- I takt med, at maskine-til-maskine-teknologi vinder øget indpas og forbinder millioner af enheder, så vil det ændre vores opfattelse af cybersikkerhed og af privatlivets fred," siger Bartolomeo. "Vores rolle er at hjælpe de centrale beslutningstagere med at tackle komplekse problemstillinger som fx sikkerhedsspørgsmålet ved at fremme en mere proaktiv indstilling, der kan skabe værdi for deres virksomheder og samtidig reducere potentielle risici."

- lb