Kriminelle og svindlere kan beskyttes i CVR
Erhvervsminister Brian Mikkelsen (C) afviser, at nyt lovforslag øger beskyttelse af kriminelle

Kriminelle og svindlere kan beskyttes i CVR

Nyt lovforslag betyder, at personer med registreret navne- og adressebeskyttelse i forhold til CPR-loven, kan overføre denne beskyttelse til CVR

Af Dan Bjerring
Christiansborg

I et svar til Pelle Dragsted fra Enhedslisten skriver erhvervsminister Brian Mikkelsen blandt andet, at et nyt lovforslag gør det muligt for personer, der har registreret navne- og adressebeskyttelse i henhold til CPR-loven, at lade adressebeskyttelsen overføre til CVR, så den pågældendes adresse ikke offentliggøres i CVR.

Pelle Dragsted havde spurgt ministeren, om denne kan bekræfte, at ’forslaget giver bedre muligheder for, at svindlere og kriminelle via adressebeskyttelse i CVR får nemmere ved at undgå offentlighedens søgelys?

Ministeren oplyser videre, at i henhold til CPR-loven kan enhver registrere navne- og adressebeskyttelse i CPR. Beskyttelsen gives som udgangspunkt for et år, men kan udstrækkes til en længere periode, hvor der foreligger helt særlige forhold.

Ikke nemmere
Han erkender samtidig, at ’svindlere og kriminelle” vil – som alle andre – kunne få beskyttet adresse i CPR og dermed undgå at deres adresse offentliggøres i CVR:

- Jeg mener dog ikke, at man på den baggrund kan konkludere, at disse personer vil få nemmere ved at skjule sig for offentlighedens søgelys. Lovforslaget ændrer ikke på, at offentlige myndigheder fortsat vil have adgang til adresseoplysninger, som Erhvervsstyrelsen registrerer. Dette gælder også beskyttede adresser. For så vidt angår private, kan de få udleveret beskyttede adresser fra CPR, hvis de har en kreditorinteresse eller anden retlig interesse, forklarer Brian Mikkelsen.

Kreditorinteresse
Samtidig vil der for private, der ikke har en kreditorinteresse eller en anden retlig interesse i at få udleveret en beskyttet adresse, fortsat være mulighed for at få oplysninger fra CVR om en bestemt persons aktuelle og historiske tilknytninger til virksomheder i CVR:

- Lovforslaget ændrer således ikke på, at der fortsat vil ske tidsubegrænset offentliggørelse af personnavne i CVR, ligesom offentligheden om, hvilke virksomheder en given person har været tilknyttet, ikke ophører, skriver erhvervsministeren.

Digital udvikling
Siden 2006 – hvor den gældende CVR-lov er fra – har CVR gennemgået en digital udvikling, som blandt andet har medført, at data er mere tilgængeligt end nogensinde før, og oplysninger om virksomheder og tilknyttede personer hertil offentliggøres på nye og smartere måder.

Som eksempel herpå kan nævnes, at Erhvervsstyrelsen i 2015 har gennemført en gennemgribende modernisering af CVR på Virk.dk, som har gjort det lettere at fremsøge og benytte data til tværgående søgninger:

- Udviklingen i retning af øget offentlighed og flere frie grunddata skal ses i sammenhæng med stigende fokus på databeskyttelse og et ønske fra mange registrerede om at bibeholde retten til privatlivets fred. Den udvikling tilsiger, at vi tager hensyn til de personer, som af forskellige årsager ønsker at værne om deres personoplysninger. Jeg mener dog samtidig, at der fortsat er væsentlige hensyn at tage til offentligheden og de personer, virksomheder og organisationer, der anvender oplysninger fra CVR, herunder særligt kreditorer og aftale erhververe som har en berettiget interesse i at kunne tilgå de pågældende oplysninger, oplyser Brian Mikkelsen.