Medarbejdere skal med i beslutning om brug af AI

Medarbejdere skal med i beslutning om brug af AI

Nu undersøgelse fra Workday viser at mange ser etiske problemer med teknologien

Del artiklen på

Workday, der arbejder med cloud-applikationer indenfor økonomi og HR, har lige udgivet en rapport om kunstig intelligens, go den løfter sløret for nogle af de udfordringer og muligheder AI stiller virksomheder og medarbejdere overfor.

I rapporten kan du blandt andet læse at:

- 94% af lederne mener, at medarbejderne bør inddrages i beslutningstagningen i forbindelse med AI.
- 72% er bekymrede for, hvor aktuelle eller pålidelige de data, de modtager, er.
- 33% siger, at de føler sig helt sikre på, at AI og machine learning (ML) anvendes etisk korrekt i erhvervslivet.
- 68% føler sig presset til at indføre AI i deres organisationer.
- 82% er enige i, at AI og ML hjælper medarbejderne med at arbejde mere effektivt og træffe bedre beslutninger.
- 70% siger, at deres organisation mangler færdigheder til at implementere AI og ML fuldt ud.

Næsten tre fjerdedele (68%) af de adspurgte ledere siger, at de føler sig presset til at implementere AI i deres organisationer, og de fleste er forsigtige med at opgive for meget af deres beslutningstagning.

"Vores seneste undersøgelse bekræfter, at AI og ML er afgørende for succes i nutidens skiftende arbejdslandskab - et synspunkt, der deles af flertallet af ledere globalt. Men mange organisationer oplever vanskeligheder med at implementere disse teknologier på grund af manglende færdigheder," siger Jens Löhmar, CTO Continental & DACH, Workday, og fortsætter:

"Operationaliseringen af AI- og ML-strategier er også påvirket af etiske bekymringer, manglende dataintegritet og medarbejdernes frygt for, at teknologien kan erstatte deres job. For effektivt at omfavne AI og ML er der behov for øget menneskelig indsigt og beslutningstagning samt samarbejde med leverandører, der demonstrerer en forpligtelse til ansvarlig AI-praksis og dataintegritet."

Bekymringer om etik og datapålidelighed

Mere end 90% af respondenterne siger, at de i øjeblikket bruger kunstig intelligens i deres organisation til at styre medarbejdere, økonomi eller begge dele. 80% er enige i, at AI og ML hjælper medarbejderne med at arbejde mere effektivt og træffe bedre beslutninger. Behovet for investeringer på dette område er også tydeligt - 80 % af respondenterne er enige i, at AI og ML er nødvendige for at holde deres virksomhed konkurrencedygtig.

På trods af den udbredte brug af AI og ML i virksomheder, og det faktum, at de fleste medarbejdere er enige om fordelene ved teknologien, er der stadig bekymringer om dens pålidelighed, etik og sikkerhed. Hele 77% af respondenterne siger, at de er bekymrede for pålideligheden af de data, der genereres. 39% mener, at potentiel bias er en af de største risici, når man overvejer AI, og 48% nævner sikkerheds- og privatlivsproblemer som de største barrierer for implementering. Kun 29% siger, at de føler sig helt sikre på, at AI/ML i øjeblikket bliver brugt etisk korrekt i erhvervslivet. Men et stigende antal er optimistiske med hensyn til fremtiden - mere end halvdelen (52 %) siger, at de er sikre på, at teknologien vil blive anvendt etisk korrekt om fem år.

Fremtidsudsigterne er lyse

Næsten halvdelen (45%) af de adspurgte ledere mener, at AI og ML vil gavne medarbejderne, øge arbejdsbyrden og skabe nye karrieremuligheder. 43% er mere forsigtige og mener, at AI og ML vil erstatte nogle opgaver og endda føre til en vis arbejdsløshed. 12% mener, at AI og ML helt vil erstatte mennesker og have en negativ indvirkning på medarbejderne.

Mens ledere over hele verden er enige om, at det er vigtigt, at folk bliver involveret i beslutninger relateret til AI, viser undersøgelsen også, at der er en kritisk kompetencekløft for at få fuld succes med AI-implementering. Næsten tre fjerdedele (72%) af respondenterne sagde, at deres organisation mangler færdigheder til at implementere AI og ML fuldt ud, og 76% sagde, at deres egen viden om AI og ML-applikationer skal forbedres.

Hele rapporten kan læses her: AI IQ: Insights on Artificial Intelligence in the Enterprise.

- lb