Monopol spænder  ben for bredbånd
Socialdemokratiets IT-ordfører Karini Gaardsted (Foto: Steen Brogaard)

Monopol spænder ben for bredbånd

Det har længe været et erklæret mål, at alle danske boliger og virksomheder skal have adgang til højhastighedsbredbånd senest 2020, men leveringsselskaber kan blokere for udviklingen

 

 

Af Dan Bjerring

Christiansborg

Bredbåndspuljen skal fremme en bredbåndsudvikling – ikke mindst i yderområderne. Men den ansvarlige minister, energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, er begyndt at trække i land, da han mener, at målet ikke nås i 2020.

Der er stillet en række krav til at få tilskud fra bredbåndspuljen, men selv om disse krav er opfyldt for beboere og virksomheder i en jysk landsby, vil det lokale forsyningsselskab, der reelt har monopol på leveringen af bredbånd, ikke oprette forsyning til de pågældende beboere og virksomheder.

Det fortæller Socialdemokratiets IT-ordfører, Karin Gaardsted til IT-Reload

Spørgsmål til ministeren

Hun har på baggrund af en artikel i Midtjyllands Avis med overskriften ’Eniig går uden om bredbåndspulje’ bedt ministeren oplyse, og man bør etablere serviceforpligtelser i tyndt befolkede egne, hvor de ikke selv er i stand til at få etableret internet, fordi udbyderen ikke vil indgå et samarbejde:

- En gruppe på cirka 30 husstande i området Hingeballe lidt uden for Kjellerup i Midtjylland opfylder alle betingelserne for at få tilskud fra bredbåndspuljen, men det kan de ikke få, fordi Eniig ikke vil hjælpe dem. Eniig vil ikke være en del af bredbåndspuljen, fordi de så skal åbne deres net. Det betyder, at beboerne i Hingeballe alligevel ikke kan få del i bredbåndspuljen, fordi det kræver forhåndstilsagn fra en operatør, som vil udføre arbejdet, siger Karin Gaardsted.

Lus mellem to negle

De pågældende virksomheder og beboere sidder altså som en lus mellem to negle. De har det nødvendige antal husstande. De kan selv hjælpe med at grave de nødvendige rør ned. De vil endda betale en højere pris end det, de skal:

- Eniig har i praksis et monopol, og de vil ikke levere. Der er ikke andre aktører i området. Hvad skal de stakkels mennesker gøre for at få det bredbånd, der er så nødvendigt i dagens samfund, siger Socialdemokratiets it-ordfører.

Går den rigtige vej

Karin Gaardsted mener grundlæggende, at det går den rigtige vej med bredbåndsudviklingen, der har som mål, at alle danske husstande og virksomheder i 2020 har mulighed for at få 100 Mb download og 30 Mb upload, men der er altså områder, der taber i den udvikling:

- Vi er nået langt, siden den tidligere regering i 2012 satte målet for udviklingen. Men vi har en minister, som for få uger siden udtalte, at han er sikker på, at målsætningen ikke nås. Det er uambitiøst 3½ år før målsætningen skulle være nået, slutter Karin Gaardsted.