Regeringen åbner op for deleøkonomien i Danmark

Regeringen åbner op for deleøkonomien i Danmark

Med Strategi for vækst gennem deleøkonomi, ønsker regeringen at byde flere deleøkonomiske løsninger indenfor. Selvom der er mange gode takter i strategien, mangler der stadig én vigtig ting

Der er ingen tvivl om, at regeringen kan se mulighederne i dele- og platformsøkonomiske tjenester, hvor man tilbyder og deler ressourcer med hinanden.

Regeringens ambition er klar: Deleøkonomien skal være en drivkraft for vækst og innovation, og skal virke som en løftestang til en bedre udnyttelse af kapitalapparatet og ressourcer. Og det kan IT-Branchen tilslutte sig.

"Der ligger et kæmpe potentiale i deleøkonomien, og fordi vi er et lille land med en effektiv digital infrastruktur, kan vi faktisk gøre Danmark til et foregangsland på denne front. Derfor er det også godt at se, at regeringen nu kommer med en decideret strategi på området," siger Birgitte Hass, adm. direktør i IT-Branchen.

IT-Branchen roser bl.a., at regeringen vil oprette én indgang til det offentlige, som kan vejlede og give hurtige og koordinerede svar på tværs af myndighedernes ansvarsområder.

For det er vigtigt, at nye forretningsideer og tjenester kan få hurtigt svar, så de kan komme i gang og bidrage til vækst og innovation.

Samtidig er det positivt, at regeringen vil hæve bundfradraget til 36.000, hvis du også automatisk indberetter dine indtægter til SKAT. Det er et vigtigt incitement til at få indberettet sine indtægter korrekt.

"Det er godt at se, at regeringen bruger mere gulerod end pisk i deres forslag. For der er brug for at lokke flere til fremfor at skræmme virksomheder og borgere væk fra deleøkonomien," udtaler Birgitte Hass og fortsætter, "det er også positivt, at regeringen vil udvikle en it-løsning, så du automatisk og nemt kan indberette din indtægt til SKAT. På den måde kan du bidrage til samfundet fra dag ét, uden at skulle bruge tid og ressourcer på besværlige manuelle indberetninger."

Én vigtig ting mangler: Lovgivningssiden

Selvom regeringen vil nedsætte et deleøkonomiske panel, der skal gøre opmærksom på udfordringer, samt etablere en offentlig serviceenhed for deleøkonomiske spørgsmål, er der én stor udfordring, der mangler at blive taget stilling til: Forældet lovgivning.

Nye forretningsmodeller og tjenester vil ikke kunne undgå at udfordre branchespecifikke eller forældede love. Og det kan blive en kæmpe stopklods, hvis lovgivere ikke fra starten er indstillet på at løse dette.

Her er der brug for, at både politikere og embedsmænd bliver bedre til at tænke fremtiden ind, og kontinuerligt at få lavet en mere smidig lovgivning.

"Sidst vi så politikerne skulle byde en platformsøkonomi velkommen, endte det som en fiasko, hvor der blev holdt fast i lovgivning omkring forældede teknologier som f.eks. sædefølere i biler fremfor at tænke teknologineutralt og fremtidsorienteret. Skal vi indfri potentialet, skal politikerne stoppe med at bygge forhindringer op, men i stedet arbejde på at gøre lovgivning enkel og fleksibel," siger Birgitte Hass.

Flere forsøgsbyer, mulighed for at få dispensation i forhold til regulatoriske krav og hurtigere ændring i eksisterende lovgivning, er nogle af de redskaber, regeringen bør benytte, hvis vi som samfund skal opnå de deleøkonomisk mål.