Hjælp til persondataforordningen fra online univers

Hjælp til persondataforordningen fra online univers

Kaspersky Lab har skabt et online hjælpeunivers, der gik live i går, som skal hjælpe mindre virksomheder og medarbejdere med at forholde sig til persondataforordningen i deres daglige arbejde

Med lidt over et år tilbage inden EU’s nye persondataforordning træder i kraft, er hver femte it-beslutningstager stadig i tvivl om konsekvenserne af forordningen. Og de medarbejdere, som i deres daglige arbejde bliver påvirket af persondataforordningen, er endnu mere i tvivl om, hvordan de skal forholde sig.

Kaspersky Lab har derfor lanceret et online univers, som skal hjælpe virksomheder med at få styr på beskyttelsen af persondata. Her kan de få vurderet deres parathed samt få praktiske råd til, hvordan de skal efterleve forordningen. Sigtet er, at hjælpe virksomheder med at komme godt over målstregen, inden det er for sent.

Lad ikke medarbejderne i stikken

Selvom topledelse, juridiske og informationssikkerhedsmæssige afdelinger måske har et overordnet billede af, hvordan virksomheden skal håndtere persondataforordningen, så er de medarbejdere, der skal håndtere databehandlingen på tværs af virksomheden ikke lige så forberedte på, hvad der forventes af dem.

Kaspersky Lab’s online univers er designet til at gøre ansvarsområderne for både virksomhed og den enkelte medarbejder mere klare. Her findes bl.a. online værktøj, animeret informationsvideo, interaktive infografikker og whitepaper, der fokuserer på konsekvenserne af persondataforordningen i de forskellige afdelinger i en organisation.

Både de virksomheder, der har stukket hovedet i jorden, og dem som allerede er kommet langt med efterlevelsen af persondataforordningen, kan få nytte af online universet, hvor de kan få relevante råd omkring, hvordan de mest kritiske ændringer af forordningen vil påvirke virksomheden.

- Persondataforordningen er oppe i tiden pga. den stigende frygt for potentielle bøder og den nærliggende deadline.  Men virksomhederne gør stadig ikke nok for at få indsat datapraksisser i alle afdelinger, der lever op til forordningens krav. Det er ikke nok, at inddrage specialister, men man skal også se at få inddraget de medarbejdere, der rent faktisk skal sidde med databehandlingen i det daglige, siger Leif Jensen, direktør for Kaspersky Lab i Norden og Baltikum.

- Da arbejdet med sikkerhed og beskyttelse af data er i centrum for vores forretning, så mener vi også, at vi har et ansvar for at hjælpe virksomheder og medarbejdere med at forstå, hvordan et godt datahelbred skal se ud, og hvorfor det er vigtigt for virksomhedens langsigtede succes, fortsætter Leif Jensen.   

Online universet kan findes her: www.kaspersky.dk/gdpr

- lb