Virksomhederne skruer op for deres investeringer i it-sikkerhed

Virksomhederne skruer op for deres investeringer i it-sikkerhed

Utilstrækkelig it-sikkerhed får danske erhvervsledere til at skrue væsentligt op for investeringerne i tiltag, der kan beskytte virksomhederne mod den store stigning i cyberangreb, i forhold til sidste år. Det viser PwC's årlige CXO Survey 2017, som er udarbejdet i samarbejde med Dansk Erhverv

500 danske CXO'er (CXO bruges her som fælles betegnelse for adm. direktører og øvrige direktører som fx CFO, CIO, COO) har deltaget i PwC's CXO Survey 2017, som er udarbejdet i samarbejde med Dansk Erhverv.

PwC's CXO Survey i år viser, at hele 57 % af erhvervslederne er bekymrede for cybercrime og manglende it-sikkerhed. Det placerer it-sikkerhed som den største bekymring blandt de danske topledere, mens vanskeligheder ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft (56 %) ligger på en anden plads. Samtidig viser undersøgelsen, at det nu får flere til at satse på it-sikkerhed som et af deres primære investeringsområder: Andelen er steget 13 procentpoint til 30 % i 2017 (mod 17 % i 2016). Heraf forventer over en fjerdedel desuden at investere over 10 % mere i området, sammenlignet med sidste år.

- It-sikkerhed er forudsætningen for at give den digitale transformation fuld skrue. Samtidig rykker truslen fra internetkriminalitet tættere på, og vi hører stadig oftere om virksomheder, der udsættes for angreb. Det får virksomhederne til at skrue op for investeringerne, lyder vurderingen fra Janus Sandsgaard, digitaliseringschef i Dansk Erhverv.

For at kunne udnytte nye digitale og teknologiske muligheder er det desuden blevet et stadigt større krav, at virksomhederne har styr på deres it-sikkerhed. PwC's CEO Survey 2017 viser, at over halvdelen (56 %) af de adspurgte danske CEO'er svarer, at håndtering af data vil være et vigtigt konkurrenceparameter i fremtiden.

- Investering i it-sikkerhed kan hjælpe med at beskytte forretningen mod it-kriminelle, men det kan i høj grad også mindske risikoen for tillidstab fra kunder og andre stakeholders som følge af it-kriminalitet. I takt med at virksomhederne bliver mere digitale og varetager stadig større og større datamængder, bliver it-sikkerhed et mere forretningskritisk område. Og håndteringen af de problemstillinger, virksomhederne står over for i relation til cybercrime, bør, som med al compliance, tage sit udgangspunkt i tone-of-the top og derfor involvere ledelsen, forklarer Lars Baungaard, der er markedsleder og direktør i PwC.

Særligt it-cheferne er bekymrede for it-sikkerheden

Ser man på, hvor bekymrede de forskellige CXO-typer er for netop dette, viser målingen, at CEO'en er mindre bekymret end gennemsnittet (52 % mod 55 % i 2016), CFO'en er nogenlunde lige så bekymret som gennemsnittet (58 % mod 67 % i 2016), mens det klart er CIO'en* (76 %), der er mest bekymret.

- Det er it-cheferne, der er tættest på arbejdet med it-sikkerhed og dermed har større viden og indblik i de reelle risici, der er mest bekymrede. Det tyder på, at jo tættere man er på processen, desto mere bekymret er man for it-sikkerhedsbrud, fortæller Lars Baungaard.

På trods af at CIO'erne og de "øvrige CXO'er" i højere grad er bekymrede for cybercrime og manglende it-sikkerhed end CEO'erne og CFO'erne, er området også at finde blandt CEO'ernes og CFO'ernes top 3 bekymringer.

- Det seneste års voldsomme stigning i cyberangreb på virksomheder betyder, at alle virksomheder i dag er nødt til at forholde sig til it-sikkerhed og digitale sårbarheder. Derfor er it-sikkerhed flyttet ind på direktionsgangen, siger Janus Sandsgaard fra Dansk Erhverv og henviser til PwC's Cybercrime Survey fra 2016, der viste, at hele 69 % af virksomhederne har været udsat for angreb eller hændelser relateret til cyberkriminalitet i det seneste regnskabsår, hvilket er en stigning på 10 procentpoint i forhold til 2015.

Om undersøgelsen

Flere end 500 danske erhvervsledere har deltaget i PwC's CXO Survey 2017, som er gennemført i samarbejde med Dansk Erhverv. Målingen bygger på online- og telefoninterviews foretaget i perioden 9. februar til 24. marts 2017. Respondenterne er bl.a. blevet spurgt til deres vækstforventninger, fokusområder og forventede investeringer, ligesom de også har svaret på spørgsmål, som berører nogle af de tendenser, der gør sig gældende i dansk erhvervsliv.

- lb