Alt bliver intelligent takket være skyen

Alt bliver intelligent takket være skyen

Huaweis øverste chef, Ken Hu, forudser en fremtid, hvor den digitale transformation betyder, at alt bliver intelligent, men det kræver investeringer i den nødvendige teknologi

Af Lars Bennetzen, Huawei Innovation Day, London, England

Den digitale transformation går stærkt, rigtig stærkt. Men Rotating CEO hos Huawei, Ken Hu, ser gerne, at den kommer til at gå endnu hurtigere. Faktisk så stillede han spørgsmålet på Hauweis innovationsdag i London, om hvordan vi kan få det til at gå endnu hurtigere.

- Vi er allerede godt på vej. Teknologien har ændret alt, og vi har allerede set, at selvkørende biler har tilbagelagt millioner af kilometer, og flyvende biler er blevet en realitet, siger Ken Hu.

Han fortæller videre, at Huawei forventer, at langt de fleste virksomheder vil være digitale, når vi når til 2025, faktisk regner de med, at alle virksomheder vil ende med at være digitale.

- Virksomhederne bliver digitale. Virksomhederne fødes digitale, og flere og flere traditionelle flytter over i det digitale miljø, så de kan konkurrere med de digitalt fødte virksomheder, fortæller Ken Hu.

Den udvikling mod den digitale verden bliver hjulpet godt på vej af den stigende intelligens i skyen, hvor dataanalyser og kunstig intelligens vil komme til at finde sted.

Samfundet bliver digitalt

Det er dog ikke kun virksomhederne, der bliver digitale. Ken Hu forventer også, at hele samfundet går med på den digitale bølge. Her er det dog vigtigt at huske på, at den sociale struktur kommer med.

- Vi skal sikre, at i den digitale verden skal alle kunne forbedre deres digitale færdigheder. Det er pointer, vi ikke må ignorere, mens vi forbereder den digitale transformation, pointerer Ken Hu.

Samtidig kan vi hverken som samfund eller virksomheder se bort fra, at der er et stort og stigende krav i hele Europa for at få digitaliseringen igennem. Virksomheder kigger hele tiden efter nye teknologier så som 8K-video, Augmented Reality og Virtual Reality, og der er ingen tvivl om, at de ansatte ønsker at arbejde i innovative virksomheder.

- Og der er ingen, der ønsker at bekymre sig om infrastrukturen. Den skal bare virke, siger Ken Hu.

Rundt om i hele Europa leder virksomhedsledere efter de fordele, som den digitale verden kan give dem, og Europa er i en unik position med en lang historie af innovation og forskning.

- Den fordel skal I huske at udnytte, siger Ken Hu og fortsætter:

- Europa har en solid base i ICT-teknologi, lige fra GSM til 3G, og jeg er slet ikke i tvivl om, at Europa er klar til at føre an i 5G-tidsalderen.

Bump på vejen

Men ønsket om digitalisering kan ikke stå alene, udbredelsen af den nødvendige teknologi skal også være på plads, og her er Europa ikke helt så godt med.

Ken Hu fortæller, at når det kommer til bredbåndsinfrastrukturen, så er der kun en dækningsgrad på 76 % i tætbebyggede områder og 40 % i landområderne i Europa, mens dækningsgraden i Japan ligger på 95 %.

- Investeringerne er heller ikke høje nok. Der mangler mindst 155 milliarder euro i investeringer i bredbåndsinfrastrukturen, siger Ken Hu.

Det har konsekvenser, således er der stadig 14 % af den europæiske befolkning, der aldrig har været på nettet og 19 %, der ingen digitale færdigheder har. Det bliver endnu mere problematisk, når 90 % af alle jobs i 2025 vil kræve en eller anden form for digitale færdigheder.

Det har nogle alvorlige konsekvenser, for det er nødvendigt med en stærk bredbåndsinfrastruktur, så dækningen kommer op i nærheden af den, vi ser i Japan.

- Dækningen er ikke det eneste, der skal løftes, hastighederne skal også øges, så de bliver 100 gange bedre, og forsinkelserne skal bringes ned med en faktor 50 %, ellers kan Europa ikke følge med Asien, påpeger Ken Hu.

ICT-teknologien i front

Ken Hu fortæller, at hos Huawei tror de på, at der er tre faktorer, der driver de fremtidige krav til netværket.

- Vi tror på, at 5G, optiske netværk og Internet of Things er de tre teknologier, der mest markant vil ændre kravene til netværksinfrastrukturen og give de teknologiske muligheder, der skal til, siger Ken Hu.

Men det betyder også, at det er nødvendigt, at såvel regeringer som større organisationer kæmper for og opmuntrer flere og flere virksomheder til at tage ICT-teknologien til sig. På den måde kan vi nemlig accelerere overgangen til den digitale tidsalder og dermed øge væksten i samfundet og hos virksomhederne.

Ken Hu fortalte så om et samarbejde, 5GSS, mellem Nokia, Audi, Huawei, Qualcomm, Daimler, Ericsson, Intel og BMW, hvor målet er at få udforsket, hvordan man kan få udrullet 5G bedre og hurtigere og bedre udnytte de muligheder, den nye teknologi giver virksomheder og samfund.

Det betyder, at Huawei langt fra er færdige med at putte penge ind i teknologi i Europa.

- Vi vil fortsætte vores investeringer og vores partnerskaber i Europa for at øge udbredelsen af ICT. Vi er gået ind i Europa for at blive i Europa. Vi ønsker at promovere den teknologiske innovation, så vi på den måde kan være med til at bygge en bedre og stærkere digital infrastruktur i Europa. Alt sammen gennem samarbejder med vores partnere, siger Ken Hu.

Men i begejstringen over udviklingen af 5G er der et par ting, vi skal huske på, det fremhæver Professor Rahim Tafazolli, 5G Research Pioneer, Director of the 5G Innovation Center, University of Surrey. Han pointerer, at det er vigtigt at glemme udviklingen af 4G til 5G og huske på at arbejde sammen for at se, hvad vi kan opnå både på den trådløse og trådede side af netværksteknologien.

- Vi skal skubbe til grænserne og huske at analysere vores erfaringer med 4G, så vi på sigt kan udnytte dette i brugen af 5G. 5G må bare ikke blive ’mere af det samme’. Vi skal sikre, at det bliver udnyttet der, hvor det har sine styrker, slutter professor Rahim Tafazolli.