Prisloft for udlandstelefoni inden for EU
Energi-, forsýnings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt glæder sig over, at EU laver servicetjek af teleregler

Prisloft for udlandstelefoni inden for EU

EU’s ministerråd og Europa-Parlamentet har opnået et gennembrud i forhandlingerne om revisionen af de centrale EU-regler på teleområdet. Reglerne skal fremme udrulningen af digital infrastruktur.

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Det skal være endnu mere attraktivt at investere i den digitale infrastruktur, så flere europæere kan koble sig på internettet via en lynhurtig bredbåndsforbindelse.

Det er der opnået enighed om mellem forhandlere fra EU’s ministerråd og EU-Parlamentet.

De nuværende regler stammer helt tilbage fra 2009, hvor smartphonen knap nok var opfundet, og teleminister Lars Chr. LIlleholt (V) kalder de nye regler for et ’servicetjek’.

- Der er ingen tvivl om, at adgang til hurtigt bredbånd og en god mobildækning bliver stadig vigtigere for forbrugerne. Det underbygges også i den nye telestatistik, som viser, at danskerne i stigende grad bruger mobiltelefonen og satser på lynhurtigt bredbånd, siger Lars Chr. Lilleholt (V).

Fokus på investeringer
Det moderniserede regelsæt samler fire eksisterende direktiver i ét nyt direktiv under navnet ”Europæisk kodeks for elektronisk kommunikation”.

Indholdet spænder bredt, fra regler om konkurrencen på teleområdet over forbrugerbeskyttelse til vilkår for brugen af frekvenser.
- Med et nyt teleforlig og enighed om den centrale EU-rammeregulering er retningen sat for teleområdet i årene frem. Denne forudsigelighed skal bidrage til at gøre det attraktivt at investere i den digitale infrastruktur - og være med til at give endnu flere adgang til lynhurtigt bredbånd, siger ministeren videre.

Loft over pris for udlandstelefoni
Som noget nyt har de nye regler et særskilt fokus på at skabe rammebetingelser, der fremmer investeringer i digital infrastruktur og udbreder lynhurtigt bredbånd.

Konkret vil de nye regler betyde, at telemyndighederne skal opveje ’øvrige hensyn’ til eksempelvis konkurrencen eller forbrugerforhold imod investeringshensynet, når de træffer beslutninger.

Samtidig lægges der op til at indføre et loft over prisen for udlandstelefoni inden for EU, og vedtages reglerne vil det fra 15. maj 2019 betyde, at et opkald fra Danmark til eksempelvis Spanien som udgangspunkt maksimalt må koste cirka 1,80 kroner. For sms vil prisen maksimalt være cirka 60 øre.

Inkubationstid på to år
Inden reglerne kan træde i kraft, skal aftalen godkendes af Europa-Parlamentet og af EU’s medlemslande i Rådet.  Herefter har de enkelte EU-lande 24 måneder til at implementere de nye regler i deres nationale lovgivning.