Teleinvesteringerne steg i 2016

Teleinvesteringerne steg i 2016

Telebranchens investeringer steg 4,2 pct. i 2016 til i alt 6,9 mia. kr., mens branchen omsatte for 3,2 pct. mindre end i 2015. Det viser økonomiske nøgletal fra Energistyrelsen

Teleselskabernes investeringer i blandt andet mobil- og fastnet steg med 4,2 pct. fra 6,6 mia. kr. i 2015 til 6,9 mia. kr. i 2016. Til sammenligning steg investeringerne fra 2014 til 2015 med 5,6 pct.

Telebranchens investeringsgrad – udtrykt som investeringernes andel af omsætningen – var 18,1 pct. i 2016 og dermed 1,3 procentpoint højere end i 2015. Investeringsgraden er i 2016 er tilbage på samme niveau som i 2010. Stigningen skal ses i lyset af, at der på trods af en lavere samlet omsætning, samtidig er fortsat stigning i telebranchens investeringer.

Faldende omsætning

Den samlede omsætning falder fortsat i telebranchen. Omsætningen faldt 3,2 pct. fra 39,3 mia. kr. i 2015 til 38,0 mia. kr. i 2016. Faldet skyldes lavere omsætning på alle markeder, herunder fastnettelefoni og mobiltelefoni og –data, der faldt med henholdsvis 17,3 pct. og 1,6 pct. Herudover faldt omsætningen på tv-distribution med 0,7 pct.

Beskæftigelsen i telebranchen er i perioden uændret med et minimalt fald på 0,5 pct. til forskel for året før, hvor beskæftigelsen steg 3,0 pct. Fra 2010 til 2016 er beskæftigelsen i alt reduceret med lidt over 2.000 ansatte, svarende til et fald på 14 pct.

- lb