90% af virksomheder overvejer AI

90% af virksomheder overvejer AI

En undersøgelse fra IFS viser, at kunstig intelligens for alvor vinder terræn i virksomhederne. De fleste vil anvende teknologien til effektivitetsforbedringer. En forudsætning for dette er mod til at bryde med vante forretningsstrategier

IFS har netop offentliggjort resultatet af en international undersøgelse om holdningen til kunstig intelligens (AI). Undersøgelsen, som er foretaget blandt 600 ledere fra forskellige brancher i Norden, Tyskland, England, Frankrig, USA og Australien, viser, at AI er på agendaen i stort set alle virksomheder.

90% planlægger at implementere AI

90% af lederne svarer, at de har planer om at implementere AI i en eller anden form forskellige steder i deres virksomhed. Det er især inden for industriel automation, AI rykker. 44,6% af respondenterne planlægger AI-projekter på dette felt. CRM, lagerstyring og logistik kommer ind på en 2. plads med 38,9%.

AI skal gøre medarbejderne mere effektive

60,6% af lederne forventer, at AI vil øge medarbejdernes effektivitet. Lige under halvdelen - 47,9% - vil bruge AI til at tilføre værdi til produkter og services. Omkring en femtedel - 18,1% - svarer direkte, at de proaktivt vil bruge AI til at erstatte eksisterende medarbejdere.

AI vil medføre afskedigelser

Selvom produktivitetsforbedringer er det primære fokus for flertallet, forventer 29,3%, at AI vil resultere i afskedigelser i deres branche. Adspurgt om hvad man kan gøre ved dette, svarer 56%, at samfundet bør sikre, at medarbejdere uddannes i at bruge AI til at styrke egen produktivitet. 23,4% mener, at markedet automatisk vil skabe nye jobs til dem, der bliver overflødige som følge af AI, mens 15,4% foreslår, at arbejdsugen nedbringes til 30 timer.

-AI er ikke længere en spirende teknologi. Den bliver implementeret nu. Vi ser allerede mange eksempler på løsninger, hvor teknologien styrker eksisterende beslutningsprocesser, fordi brugerne får adgang til mere rettidig, akkurat og relevant information. Nye teknologier som AI, RPA og IoT understøtter en ny form for forretningsautomation, som vil øge konkurrencefordelene for de virksomheder, der er modige nok til at udnytte de nye værktøjer og services, siger administrerende direktør i IFS Nordics, Elni Kullmer.

En virksomhed, der tidligt implementerede robotter som led i en forrentningstransformation, er Cheer Pack. Cheer Pack har en flåde af AI-robotter, der bringer materialer rundt på den amerikanske fabrik. Virksomheden har allerede opnået et stort afkast af investeringen og forventer en årlig besparelse på 1,5 millioner USD. Derudover forventer Cheer Pack, at hver eneste medarbejder opkvalificeres til mere krævende jobs.

-Resultaterne i vores undersøgelse sammenholdt med cases fra virkelighedens verden viser, at det er nu, virksomhederne kan høste forretningsmæssig og økonomisk værdi af at automatisere. Det er nemt at falde på halen over al hypen omkring AI, men man opnår kun succes, hvis man er parat til at gøre op med eksisterende forretningsmodeller. Teknologierne i sig selv er ikke et universalmiddel. Men AI kan, med den rette datamodel og funktionsdygtige brugercases, være med til at styrke produktiviteten og levere betydelige fordele i dele af eller hele forretningen. AI vil blive anvendt af det store flertal af virksomheder i en eller anden form i nær fremtid, siger Elni Kullmer.

- lb