Bosch satser hårdt på kunstig intelligens

Bosch satser hårdt på kunstig intelligens

I løbet af de næste 2 år vil Bosch gøre 20.000 medarbejdere klar til AI, og samtidig inviterer de årligt 3,7 milliarder årligt i softwareudvikling

Kunstig intelligens (AI) er blevet en fast bestanddel af vores hverdag inden for områder som automatiseret kørsel, det intelligente hjem og i fremstillingsindustrien. Bosch udnytter AI og Internet of Things til at gøre livet lettere og så sikkert som muligt for mennesker.

Sloganet "Beneficial AI. Building trust together" udtrykker Bosch’s strategi. Fokus er på sikker og robust AI til fremstilling af intelligente produkter. Et af disse produkter er den virtuelle solskærm, en AI-baseret digital solskærm til køretøjer.

Det globale marked for AI forventes at nå en værdi på omkring 120 milliarder dollars inden 2025, en 12-dobling i forhold til 2018 (kilde: Tractica). Det er et potentiale, Bosch ønsker at tage del i. Virksomheden investerer allerede 3,7 milliarder euro årligt i softwareudvikling, beskæftiger i øjeblikket mere end 30.000 softwareingeniører og har 1.000 medarbejdere, der arbejder med AI.

Derudover har Bosch oprettet et omfattende uddannelsesprogram.

"Planen er at gøre næsten 20.000 medarbejdere AI-kyndige over de næste to år," fortæller Michael Bolle.

"Vi skal ikke kun investere i kunstig intelligens, men også i menneskelig intelligens."

Programmet består af uddannelsesformater på tre forskellige niveauer for ledere, ingeniører og AI-udviklere og omfatter også retningslinjer for ansvarlig brug af AI. Til det formål har Bosch udarbejdet sine egne principper for AI, der behandler spørgsmål om sikkerhed og etik ved brug af AI.

Det er virksomhedens ønske, at disse principper kombineret med virksomhedens ekspertise skal danne grobund for opbygning af tillid blandt både kunder og partnere.

"Enhver, der har prøvet at internalisere tekniske og etiske principper, ved, hvor vigtig datasikkerhed og suverænitet er," påpeger Michael Bolle.

"Man kan sige, at tillid er den digitale verdens produktkvalitet."

I 2019 voksede Boschs salg af førerassistentsystemer med 12 procent til omkring 2 milliarder euro. Disse systemer baner vejen for automatiseret kørsel. Hvis en bil i fremtiden er delvist selvkørende under dele af en køretur, f.eks. på motorveje, vil førerovervågningssystemet være en uundværlig partner.

I sådanne situationer vil kameraet sikre, at føreren er klar til at overtage rattet igen når som helst. Inden udgangen af 2022 vil virksomheden have brugt omkring 4 milliarder euro på automatiseret kørsel og beskæftige mere end 5.000 ingeniører. Som prikken over i'et inden for sit sortiment af sensorer til dette område arbejder Bosch nu også på at gøre lidar-sensorer klar til produktion. Lidar er den tredje nødvendige sensorteknologi ud over radar og kameraer. Boschs langtrækkende lidar-sensor kan også registrere ikke-metalliske genstande på stor afstand, f.eks. sten på vejen.

- lb