Danskere gider ikke elbiler

Danskere gider ikke elbiler

En ny undersøgelse sætter fokus på virksomheders parathed til at skifte benzin og diesel ud med el. Flere af resultaterne tyder på, at omstillingen til grøn transport har trange kår i Danmark

Efter offentliggørelsen af Elbilkommissionens længe ventede rapport er der nu lagt op til en politisk dialog om, hvordan Danmark bedst muligt foretager den grønne omstilling på transportområdet. At der er hårdt brug for politiske initiativer til at stimulere investeringen i elbiler bliver understreget af resultaterne i en ny international Gallup-undersøgelse foretaget på vegne af Arval Mobility Observatory.

Undersøgelsen viser, at 24 procent af danske virksomheder på nuværende tidspunkt har investeret i eldrevne biler. Det placerer Danmark i bunden af listen - et godt stykke efter flere af de lande, vi normalt sammenligner os med. Således lyder det tilsvarende tal på 48 procent i Norge, 42 procent i Sverige, 33 procent i Finland og 30 procent i Tyskland.

Andre af undersøgelsens resultater peger i samme retning, hvad angår danske virksomheders omstilling til grøn transport. Således anslår de adspurgte danske virksomheder, at andel af dieselbiler gennemsnitligt vil udgøre 56 procent af virksomhedernes bilparker i løbet af de kommende tre år. Det er væsentligt mere end det internationale gennemsnit på 49 procent.

Ifølge Andreas Knudsen, kommerciel direktør i leasingvirksomheden Arval Danmark, er resultaterne udtryk for uvished snarere end uvilje fra virksomhederne i Danmark.

”Hver eneste dag taler vi med virksomheder, som gerne vil skifte deres benzin- og dieselbiler ud med el- og hybridbiler, men for de flestes vedkommende er den økonomiske usikkerhed på området simpelthen for stor til, at de tør tage springet. Det er godt, at den politiske dialog på området går i gang nu, for vi befinder os i en situation, hvor der er stort behov for politisk aktion, hvis vi skal nærme os det internationale niveau på området,” siger Andreas Knudsen.

Han peger især på, at det kræver ændringer i det danske afgiftssystem, hvis den politiske ambition om et endegyldigt farvel til benzin- og dieselbiler i 2030 skal have en chance for at blive til virkelighed.

”På trods af at det i dag er relativt dyrt at køre grønt i Danmark, er der faktisk flere end nogensinde, der vælger el- og hybridbiler. Det viser, at viljen blandt danskerne i høj grad er til stede, men politikerne mangler endnu at igangsætte de tiltag, der gør det økonomisk attraktivt at vælge el og hybrid frem for benzin og diesel. Sker det ikke nu på baggrund af Elbilkommissionens anbefalinger, kommer vi ikke i nærheden af målet,” siger Andreas Knudsen.

Han henviser i den forbindelse til, at andelen af el- og hybridbiler nåede op på 11,7 procent af den samlede mængde solgte biler i Danmark i årets første seks måneder. Til sammenligning var tallet 4,5 procent i de første seks måneder af 2019.

På verdensplan er salget af elbiler størst i Norge. Her er el- og hybridbiler helt fritaget for moms og registreringsafgift, ligesom eldrevne biler må køre i busbanerne, lade gratis i offentlige ladestandere, parkere gratis og i øvrigt slipper for de skrappe afgifter ved betalingsringene omkring Oslo og Bergen. Ligeledes har flere rederier med statsstøtte gjort færgetransport gratis for el- og hybridbiler.

Så stor en del af det samlede antal adspurgte virksomheder har investeret i en eller flere el- eller hybridbiler:

Brasilien:       49 procent
Norge:           48 procent
Holland:         47 procent
Belgien:         45procent
Italien:           45 procent
Sverige:        42 procent
UK:                41 procent
Østrig:           34 procent
Finland:         33 procent
Schweiz:       31 procent
Frankrig:       30 procent
Tyskland:      30 procent
Polen:           30 procent
Tyrkiet:          30 procent
Luxemburg:  29 procent
Portugal:       27 procent
Spanien:       26 procent
Danmark:      24 procent
Rusland:        23 procent
Tjekkiet:        14 procent

- lb