Robotter bliver Nordjyllands nye væksteventyr
Claus Falk, formand for BrainsBusiness. Foto: BrainBusiness

Robotter bliver Nordjyllands nye væksteventyr

En nylig afdækning viser, at Nordjylland huser mere end 100 virksomheder inden for robotbranchen. Kombineret med et stærkt universitet og en mangeårig tradition for samarbejde på tværs er grundlaget for et nyt væksteventyr på plads

Nordjyske robotvirksomheder markerer sig i stigende grad både nationalt og internationalt. I kampen om Diras Automatiseringspris 2019 løb Aalborg Universitetshospital med sejren foran to andre nordjyske virksomheder, og Aalborg Universitet er sammen med den nordjyske IKT-klynge BrainsBusiness udvalgt som eneste danske partnere i et stort europæisk netværk af såkaldte Digital Innovation Hubs med fokus på robotteknologi. Nordjyske robotprodukter anvendes over hele verden, mest kendt måske robotten Intelligent Marking, der optegner linjer på fodboldbaner over hele USA.

Meget symptomatisk for branchen i Nordjylland er Aalborg Universitetshospitals vinderløsning resultatet af et mangeårigt samarbejde mellem forskning, erhverv og offentlige organisationer. Løsningen, Den Intelligente Forsendelseskasse, der øger kvaliteten og kapaciteten af hospitalets håndtering af blodprøver, er udviklet i tæt parløb med de nordjyske virksomheder LT-Automation og Intelligent Systems.

- Vi har i Nordjylland en helt særlig styrke i vores lange tradition for samarbejde – både mellem virksomheder, der i princippet er konkurrenter, og mellem virksomheder, forskere og offentlige organisationer. Derved bringer vi hele værdikæden fra spirende idé til slutbrugernes behov i spil og skaber robotløsninger på baggrund af den seneste teknologiske viden – samtidig med, at vi sikrer os, at det er løsninger, som er nemme og tilgængelige for brugerne at anvende, siger Claus Falk, formand for BrainsBusiness.

BrainsBusiness har som klyngeorganisation med fokus på IKT – Informations- og Kommunikationsteknologi – i mere end 10 år arbejdet for at facilitere samarbejde og videndeling på tværs i det nordjyske IT-miljø – herunder også robotbranchen, der netop gør brug af en lang række digitale teknologier som kunstig intelligens, sensorteknologi og automatisering.

- Nordjylland står på kanten af et nyt væksteventyr med robotterne som omdrejningspunkt. Vi har nogle virkeligt stærke IKT-kompetencer, der nu kan udnyttes til fulde i robotbranchen. På nationalt plan spås robotbranche en omsætning på 52 mia. kr. i 2025, og vi forventer klart, at en stor del af den omsætning – og de medfølgende 25.000 arbejdspladser – vil blive skabt i Nordjylland, siger Claus Falk.

- lb