Danske cloud- og hostingvirksomheder går ind i klimakampen

Danske cloud- og hostingvirksomheder går ind i klimakampen

En hel branche tager nu det nødvendige første skridt i klimaindsatsen med lanceringen af Cloudbranchens CO2-beregner. CO2-beregneren gør det muligt for cloud- & hostingvirksomhederne at beregne eget CO2-aftryk ud fra internationale standarder og dermed at arbejde systematisk med nedbringe CO2-aftrykket. Det er angiveligt den første branchespecifikke CO2-beregner af sin art i verden

Del artiklen på

Danish Cloud Community har på vegne af sine medlemmer fået udarbejdet en professionel CO2-beregner, som måler på CO2-aftrykket uanset om ydelserne leveres fra medlemmernes egne eller lejede datacentre eller fra public cloud. CO2-beregneren har således integreret det specielle udstyr, som medlemsvirksomhederne leverer deres cloudtjenester fra og gør det muligt for virksomhederne at levere en konkret og målbar indsats for at nå de nationale og internationale mål om CO2-reduktion.

”I første omgang har det vigtigste for os været at få nogle konkrete tal på bordet. Hvis vi ikke kender vores aktuelle CO2-aftryk, kan vi jo ikke se effekten af indsatsen for at nedbringe det. Vores CO2-beregner lever op til den internationalt anerkendte GHG-protokol og de emissionsfaktorer, der bruges til at omregne virksomhedernes konkrete indkøb af f.eks. servere til en mængde CO2, er state of the art,” fortæller Jens E. Thorndahl, som er administrerende direktør i Danish Cloud Community.

CO2-beregneren indkalkulerer alle former for CO2-forbrug, og ikke kun datacentrernes betydelige strømforbrug, samtidigt med at der skabes mulighed for at medregne cirkulær økonomi og lave vurderinger af effekten af at udnytte overskudsvarmen fra datacentrene.

Ét fælles værktøj

Danish Cloud Community repræsenterer flere end 50 danske cloud & hostingvirksomheder, som hermed får en væsentlig vidensoprustning inden for klimamåling og -rapportering. Parallelt med de enkelte virksomheders arbejde med CO2-beregneren vil Danish Cloud Community nemlig indsamle resultaterne for at lave en samlet rapport for branchen, første gang i en pilotversion i efteråret 2021, sidenhen som en årligt tilbagevende begivenhed for at følge den samlede branches CO2-aftryk. 

”Så vidt vi ved, findes der ikke et tilsvarende branchespecifikt værktøj til at beregne CO2-aftryk i andre eller lignende brancher i Danmark eller udlandet. Så vi er gået foran, både fordi det giver god samfundsmæssig mening, men også fordi kunderne kraftigt vil efterspørge indsatsen i fremtiden,” forklarer Jens E. Thorndahl.

CO2-beregner bygger på solid forskning

Cloudbranchens CO2-beregner bruger Erhvervsstyrelsens offentligt tilgængelige CO2-beregner som grundlag, da man i denne kan beregne alt det normale CO2-forbrug i en virksomhed. Den omfattende tilføjelse for cloudbranchen bruges så til at beregne CO2-aftrykket på det specielle tekniske udstyr, branchen anvender, og medregner derudover en række øvrige branchespecifikke vilkår. Tilføjelsen kan endvidere bruges til konkret planlægning af CO2-reducerende tiltag, og giver endelig mulighed for at dokumentere de indsatser, der er blevet gennemført.

”Det har været vigtigt for os, at alt det vi måler, er baseret på godkendte standarder, så vi optimerer troværdigheden. Vi siger altså ikke bare, at vi gør noget for klimaet – vi dokumenterer det rent faktisk” konstaterer Jens E. Thorndahl afslutningsvist.

Cloudbranchens CO2-beregner er udviklet af NIRAS i samarbejde med Danish Cloud Community.

- lb