Datacentre flytter ud til brugerne

Datacentre flytter ud til brugerne

Datacenterkæmpen Vertiv giver sit syn på markante tendenser i 2021og spår et boost for edge-løsninger. Teknologiløsninger, der findes i store datacentre, flytter nu til mindre installationer tættere på brugerne

Del artiklen på

Kommentar af: Helene Mylenberg, Account Manager, Vertiv, Denmark & Norway

Vertiv er med sin brede produktvifte af både udstyr til elforsyning og køling, men også mere komplekse løsninger, på forkant med de nye tendenser, når det kommer til datacentre. Ved et gratis online-arrangement på Linkedin, var der netop fokus på hvad fremtiden vil bringe, og Vertiv præsenterede fem markante tendenser for datacentre i 2021.

Datacentre bliver som el

To af tendenserne kan beskrives som generelle. For det første har digitaliseringen fået ekstra fart under den igangværende pandemi med alt, hvad det medfører af øgede krav til datacentre. For det andet er datacentre reelt blevet et generelt værktøj, såsom elektricitet og vand.

Hvis der er et problem med internettet derhjemme, kommer min søn f.eks. og råber: "Mor, mor, internettet fungerer ikke". Det viser, at datacentre allerede er et offentligt gode.

Og det fungerer for det meste godt. Beviset for dette er, at alle verdens netværk og datacentre stort set holdt stand under det angreb, der fulgte efter pandemien.

Vi har set flere nye applikationer vokse stærkt. Telemedicin er et godt eksempel. Under pandemien er digitale lægebesøg også blevet nødvendige, og mange vil fortsætte med sådanne, selv når pandemien er forbi.

Bæredygtighed på flere måder

En tredje tendens er også generel. Det handler om et øget fokus på bæredygtighed. Brug af elektricitet og vand bliver et stadig vigtigere emne. I betragtning af at datacentre tegner sig for en procent af verdens energiforbrug, forventes interessen ikke at falde i betragtning af den globale klimakrise.

Det faktum, at miljøfaktorer bliver stadig vigtigere, fører os ind i den fjerde tendens. Udrulningen af 5G vil have en række konsekvenser for datacentre. Kort opsummeret: datacentre vil være stederne til at håndtere meget af de data, der overføres med 5G og til at forbinde alle tilsluttede enheder. Forvent derfor både udvidelser og genopbygning med nye teknologiløsninger af datacentre for at kunne håndtere alle 5G-baserede løsninger.

Bæredygtighedsvinklen med hensyn til 5G er, at energiforbruget forudsiges at være 3,5 gange større end med 4G, dette skyldes til dels at det er påkrævet med netværk med højere densitet (mere udstyr på en given overflade). Dette er noget, som flere og flere mennesker er klar over og prøver at håndtere, både af økonomiske og miljømæssige årsager.

Tro på 100% vækst for edgeløsninger

Den femte tendens er den, der vil have størst konkret indflydelse på, hvordasn it-infrastruktur er konstureret: den funktionalitet, der traditionelt har eksisteret i datacentre, flytter stort set ud til edgeløsninger, dvs. i udkanten af netværket tæt på brugere og virksomheder. Det handler ikke kun om IoT, men om alle tænkelige it-løsninger.

Løsningerne flytter til steder, hvor folk bor og arbejder og i en undersøgelse, Vertiv har gennemført blandt ledere inden for IT, tror 53 procent på mindst hundrede procent vækst for edgeløsninger.