39.000 kroner i tilskud til bredbånd på 2700 adresser

39.000 kroner i tilskud til bredbånd på 2700 adresser

Flere end halvdelen af adresserne, der i 2022 har fået tilskud fra Bredbåndspuljen, ligger i Region Midtjylland.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring

Christiansborg

 

Folketinget har for længst erkendt, at adgang til hurtigt og stabilt bredbånd er en vigtig forudsætning for at skabe gode eksistensvilkår for både borgere og virksomheder i landområderne.  

Derfor etablerede Bredbåndspuljen, der skal være med til at sikre god bredbåndsdækning i lokalområder, hvor der ikke er udsigt til at markedet kommer til at sørge for det.
De adresser, der nu får tilskud, er nogle af dem, der har sværest ved at få adgang til hurtigt bredbånd, og den nye klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) fastslår, at de 100 millioner kroner til hurtigere internet ’ikke bare er en tidlig julegave’:

- Det er også et vigtigt bidrag til, at danskerne kan bo og drive virksomhed i hele landet, siger han.

Generelle prisstigninger
De i alt er mere end 100 millioner kroner på vej til godt 2700 adresser i Danmark, og det svarer til et tilskud på cirka 39.000 pr mulig tilslutning med bredbånd.

Det er højere end tidligere, og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) vurderer, at det blandt andet skyldes generelle prisstigninger i samfundet, og at adresserne ligger mere spredte end tidligere:

- Det er blevet nemmere for projekter med mere spredt beliggende adresser at kvalificere sig til tilskud. Og spredte adresser giver typisk højere etableringsomkostninger, siger vicedirektør Morten Hvidberg fra SDFI.

Tilskud til 94 projekter

For at få tilskud fra den almindelige ordning skal man slå sig sammen lokalt og organisere et bredbåndsprojekt, der kan søge om samlet tilskud til hurtigt bredbånd. Der er i 2022 givet fuldt tilskud til 94 projekter med i alt 2.447 adresser, som alle ligger i landzone.
Godt en fjerdedel af dem ligger så afsides, at de har fået ekstra point i den pointmodel, der afgør, hvilke projekter der står først i kø til at få tilsagn om tilskud.

Den særlige ordning

Som noget nyt har de mest isolerede adresser i år også haft mulighed for at søge om tilskud uden at skulle slå sig sammen med andre. I alt har 273 adresser fået tilskud fra denne ordning – og de er alle beliggende i landzone. Godt 80 pct. ligger i Region Midtjylland (163 adresser) og Region Nordjylland (65 adresser).
Tilskudsniveauet er højt under den særlige ordning. Det høje tilskudsniveau under den særlige ordning skyldes, at det er adresser, der generelt ligger så isolerede, at det er svært for dem at komme med i projekter under den almindelige ordning. Det samlede tilskud til de 273 adresser udgør 16,4 millioner kroner.

Skal selv bidrage med mindst 2.000 kroner
For at være berettiget til tilskud må det ikke må være muligt at få en bredbåndsforbindelse med en hastighed på mere end 30 Mbit/s download og 5 Mbit/s upload.

Bredbåndspuljen er efterspørgselsdrevet. Man skal slå sig sammen lokalt og organisere et projekt, som kan søge om tilskud. De adresser, som var omfattet af den særlige ordning for enkeltstående adresser, kunne dog søge om tilskud uden at slå sig sammen med andre.

I 2022 skulle deltagende adresser bidrage med en egenbetaling på mindst 2.000 kroner i gennemsnit pr. adresse. Den bredbåndsudbyder, som står for udrulningen i projektet, skulle bidrage med mindst 4.000 kroner pr. deltagende adresse.