96 procent af danske boliger og virksomheder har adgang til hurtigt Internet

96 procent af danske boliger og virksomheder har adgang til hurtigt Internet

Der skulle ikke gå mange dage, før den nye klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard skulle svare på spørgsmål fra Folketinget

Del artiklen på

Af Dan Bjerring

 Christiansborg

Det var Dennis Flydtkjær fra DanmarksDemokraterne, der vil vide, hvad ministeren vil gøre for at skabe bedre bredbåndsdækning i landdistrikter, og om ministeren eventuelt vil forhøje bredbåndspuljen til 150 millioner kroner.

Lars Aagaard oplyser i sit svar, at 96 procent af alle boliger og virksomheder i Danmark i dag har adgang til 100/30 Mbit/s:

- I 2021 indgik et meget bredt flertal i Folketinget en telepolitisk aftale med den målsætning, at bredbåndsdækningen ved udgangen af 2025 skal være 100 procent - ikke blot i landdistrikter, men i hele Danmark. Udrulningen af bredbånd foregår på markedsmæssige vilkår, men den politiske aftale indeholder en række initiativer, som skal understøtte, at målsætningen kan nås. Regeringen vil i 2023 gøre status sammen med teleforligskredsen og drøfte behovet for eventuelle nye initiativer frem mod 2025. Siden 2016 har der på finansloven været afsat 100 millioner kroner om året til Bredbåndspuljen. Det vil fremgå af regeringens kommende finanslovforslag for 2023, hvad regeringen lægger op til at afsætte til Bredbåndspuljen, oplyser Lars Aagaard