Foreløbig slut med tilskud til bredbånd

Foreløbig slut med tilskud til bredbånd

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen har besluttet at nedlægge den ellers så succesfulde Bredbåndspulje

Af Dan Bjerring
Christiansborg

I et svar til Jane Heitmann (V) bekræfter klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, at regeringen ikke i næste års finanslov vil forlænge tilskud til Bredbåndspuljen.

Jane Heitmann peger på, at nedlæggelsen eksempelvis får konsekvenser for arbejdet med at sikre internetadgang i tyndt befolkede områder på Fyn, men ministeren slår fast, at Bredbåndspuljen var et initiativ mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative.

- Der var tale om en forsøgsordning, som skulle løbe i perioden 2016-2019. I Finansloven for 2019, vedtaget af den tidligere VLAK-regering og DF, var der således ikke afsat midler til bredbåndspuljen i 2020 og frem. Det var der heller ikke i det finanslovforslag, regeringen fremsatte den 2. oktober 2019, oplyser Dan Jørgensen.

Mangler evaluering
Det er ifølge ministeren regeringens opfattelse, at ’hvis der afsættes midler til at fremme bredbåndsdækningen, skal der være en solid, faglig begrundelse for det’:

- Derfor besluttede regeringen at fremskynde den evaluering af bredbåndspuljen. Såfremt evalueringen er positiv, er regeringen indstillet på at prioritere en forlængelse af puljen. Danmark har en rigtig god bredbåndsdækning med hastigheder på mindst 100 download og 30 Mbit/s upload, som er hastighederne, der indgår i den nationale bredbåndsmålsætning, lyder det fra Dan Jørgensen.

Markedsbaseret udrulning

Energistyrelsen har i øvrigt oplyst, at aktuelt har 93 procent af alle boliger og virksomheder på landsplan adgang til sådanne hastigheder. Fyn følger landsgennemsnittet, hvor 93 pct. af områdets boliger og virksomheder således har adgang til minimum 100/30 Mbit/s.

- Udrulning af bredbånd i Danmark er altovervejende markedsbaseret og gennemføres af både store og små bredbåndsudbydere på kommercielle vilkår, oplyser ministeren.

For at være berettiget til at søge om tilskud fra bredbåndspuljen må en adresse ikke have adgang til mere end 10 Mbit/s download eller 2 Mbit/s upload.

Begrænset virkning

Antallet af tilskudsberettigede adresser på Fyn er ifølge Dan Jørgensen faldet fra 34.647 adresser i 2016 til 12.128 i 2019 med i alt ca. 22.500 adresser. I samme periode har kun 1.753 adresser fået tilskud fra bredbåndspuljen:

- Faldet i antallet af tilskudsberettigede adresser – og deraf den forbedrede dækning på Fyn – skyldes altså altovervejende den markedsbaserede udrulning, slutter Dan Jørgensen.

I antallet af tilskudsberettigede adresser indgår i øvrigt sommerhuse, som ikke indgår i bredbåndsmålsætningen, der alene gælder for boliger og virksomheder,