TDC NetCo og Nordkysten etablerer fælles fiberselskab

TDC NetCo og Nordkysten etablerer fælles fiberselskab

Fiberkysten skal allerede efter sommerferien bidrage til TDC’s ambitiøse fiberudrulning

TDC NetCo og Entreprenørfirmaet Nordkysten går nu sammen i et joint venture, som skal bidrage til opfylde TDC’s ambitiøse planer for etablering af fibernet.

Det nye, fællesejede selskab Fiberkysten skal allerede efter sommerferien begynde arbejdet med udrulning af fibernet, som er et centralt strategisk projekt for TDC.

”Vi er godt i gang med at få vores fiberudrulning op i fart, og der kommer kun mere fart på over de næste år. For at det kan lade sig gøre, er det helt afgørende, at vi har den nødvendige kapacitet og de rigtige samarbejdspartnere til at få lagt kablerne i jorden og lavet installationerne hos kunderne. Og der er etableringen af Fiberkysten et meget vigtigt skridt på vejen,” siger Henrik Leu Christiansen, leder af fiberudrulning hos TDC NetCo.

TDC NetCo kommer til at eje 60% af det nye selskab, som vil fokusere på fiberprojekter på Sjælland.

Nordkysten vil bidrage med maskiner og mandskab til gravearbejdet i forbindelse med fiberprojekterne, mens TDC vil sørge for teknikere, der skal udføre den tekniske del af fibernettet.

”Det er en fornøjelse igen at skulle arbejde sammen med TDC, og så i så spændende og forpligtende et samarbejde som Fiberkysten. Vi samarbejdede om udbygningen af kobbernetværket i København gennem fire årtier, og vi glæder os meget til at yde vores bidrag til etableringen af den nyeste generation af digital infrastruktur i form af fibernet,” siger Frank Schou Kruse, administrerende direktør for Nordkysten.

- lb