Dannmark er Europamester i digital omstilling

Dannmark er Europamester i digital omstilling

Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Polen, Rumænien, Spanien og Storbritannien har alle én ting til fælles. I en ny rapport er de alle henvist til sekundære placeringer efter Danmark, som er kåret til at føre den digitale omstilling i Europa

I tæt konkurrence med otte andre europæiske lande kan Danmark glæde sig over at hjemtage en guldmedalje og den samlede førsteplads i en ny tværeuropæisk undersøgelse, som er udført af Centre for Business Research (Cebr).

"Danmark indtager førstepladsen i undersøgelsen på grund af et konsekvent højt resultat i landets brug af digitale muligheder og en stor parathed overfor en øget digitalisering. Danmark har den største andel af e-handel i Europa, og samtidig er danskerne dem, der har den største andel af befolkningen, som er i kontakt med det offentlige via digitale platforme. Danskerne ser også positivt på en øget digitalisering. Det er samlet med til at give Danmark en konkurrencefordel og er i sidste ende fantastisk for dansk økonomi", siger Pablo Shah, ledende økonom hos Cebr.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i et todelt indeks og undersøger både det nuværende brug af digitale services samt den digitale parathed indenfor forskellige sektorer. Over 18.000 europæere, herunder 2000 danskere har bidraget til analysen, som er udfærdiget på vegne af investeringsplatformen, eToro. Undersøgelse ser også på eksterne data fra ECB og EU-Kommissionen.

En positiv tilgang til digitale tjenester på tværs af sektorer

I Danmark er der ikke blot et højt forbrug af digitale tjenester, men også en positiv indstilling til, hvad den digitale omstilling betyder i dagligdagen. Syv ud af ti danskere mener, at de digitale muligheder letter hverdagen, og undersøgelsen påviser en tydelig sammenhæng mellem tiltroen til digitale tjenester, og hvor ofte den enkelte bruger tjenesten.

Danmark udmærker sig særligt i e-handlen, hvor 25% af danske virksomheder genererer deres omsætning sker via nettet. Samtidig har 92% af danskerne inden for det sidste år været i digital kontakt med det offentlige, hvor vi eksempelvis finder åbningstider for kommunen eller tjekker svar på coronatesten på Sundhed.dk.

Danskerne er også storforbrugere af digitale bankløsninger. Næsten 45% af de adspurgte danskere gør således brug af digital adgang til bankydelser mere end fire gange om ugen, mens hele 84% udtrykker, at de føler sig i stand til at klare deres ærinder med banken online.

Mens danskerne hyppigt gør brug af den digitale bankløsning, gør det samme sig ikke gældende i lige så høj grad, når det kommer til de digitale investeringsmuligheder.

Danskerne ser ind i en fremtid med øget digitalisering

Mens det er 84% af danskerne, der er er i stand til at gøre brug af den digitale bank, er det kun 26%, der føler sig i stand til at foretage investeringer online. Undersøgelsen peger dog på, at flere danskere kunne være villige til at gå til de digitale muligheder, når de investerer. Hele 63% af de adspurgte danskere svarer således, at de støtter op om øget digitalisering, når det kommer til at klare både bankforretninger, betalinger og investeringer online.

I 2020 har eToro oplevet en vækst på 500% i antallet af danske kunder, hvilket kunne indikere, at flere og flere danskere skifter til de digitale muligheder. En tendens, som, hvis den fortsætter, indenfor de kommende år kan gøre online investering lige så populært som brugen af den digitale bankløsning.

Brugen af de digitale bankløsninger og investering via digitale platforme er blot nogle af måderne, hvorpå vores liv i højere og højere grad bliver digitaliseret. De teknologiske muligheder er blevet en del af hverdagen i Danmark og resten af Europa - og det ser ud til at fortsætte:

"Fremtiden er og bliver digital, og størstedelen i undersøgelsen giver udtryk for, at teknologi gør hverdagen lettere. I den digitale udvikling, må vi dog ikke glemme mennesket, som al digital udvikling skal tage udgangspunkt i. Vi ved, at bekymringer omkring misinformation og databeskyttelse allerede har haft betydning for de unge generationers digitale adfærd. Vi ser, at risikoen for splittelse digital ikke kun er begrænset til individer, men kan splitte lande. En øget digitalisering af vores samfund kræver derfor, at vi sikrer, at den digitale fremtid både er inkluderende, moralsk korrekt og i sidste ende menneskelig", siger Yoni Assia, adm. direktør hos og stifter af eToro.

- lb