Dårlig teknologi forhindrer virksomheder i at tiltrække nye medarbejdere

Dårlig teknologi forhindrer virksomheder i at tiltrække nye medarbejdere

Virksomheder med dårligt udstyr, ustabile internetforbindelser og utidssvarende applikationer har ifølge størstedelen af danskerne sværere ved at tiltrække og ansætte dygtige nye medarbejdere i fremtiden, viser en helt ny undersøgelse fra Citrix

Danske virksomheder bør sørge for at investere kraftigt i teknologi, hvis de fremover vil gøre sig forhåbninger om ansøgninger fra de bedste jobkandidater. Godt 7 ud af 10 danskere mener, at manglen på investeringer i teknologi svækker virksomheders evne til at tiltrække nye ansatte.

Det er en af konklusionerne fra en dansk undersøgelse af 1.000 kontoransattes forhold til teknologi på arbejdspladsen foretaget af it-virksomheden Citrix. 24 procent af respondenterne er ’meget enige’ i, at dårlig teknologi gør virksomheder mindre attraktive, mens hele 46 procent er ’enige’. Samtidig er blot 5,8 procent enten uenige eller meget uenige i teknologiens betydning for virksomheden som en attraktiv arbejdsplads.

”Teknologi spiller en nøglerolle i forhold til fleksible arbejdsformer, som er blevet en del af hverdagen i de fleste danske virksomheder og organisationer – og derfor er det også blevet et væsentligt konkurrenceparameter i kampen om de dygtigste medarbejdere,” siger Martin Maersk, landechef i Citrix Danmark, og uddyber:

”Det påvirker den enkelte medarbejders arbejdsdag, når virksomheder negligerer at investere i ordentligt udstyr, hurtige internetforbindelser og digital infrastruktur. Vores undersøgelse viser, at de tekniske problemer får medarbejderne til at genoverveje deres stilling i virksomheden. Undersøgelsen viser også, at det gør det sværere både at tiltrække og fastholde medarbejderne,” siger han.

Hver tredje er utilfreds med teknologien på deres arbejdsplads

Mens størstedelen af de danske kontoransatte mener, at virksomheder bør investere i hverdagens teknologiske værktøjer, så halter adskillige virksomheder efter. Ifølge 36 procent af respondenterne udgør det eksisterende tekniske set-up i virksomheden ikke et godt udgangspunkt for at arbejde effektivt og innovativt.

Og blot 14 procent forventer, at det kommer til at ændre sig, mens flere end hver femte ikke regner med, at deres arbejdsgiver kommer til at opgradere teknologien i tilstrækkelig grad.

”Det er markant, at flere end hver femte kontoransatte har en forventning om, at deres arbejdsgiver ikke kommer til at tilbyde teknologiske rammer, som fordrer effektivitet og kreativitet. Dé virksomheder risikerer at blive efterladt på perronen i den digitale omstilling, som er accelereret, og de får derved sværere ved at vinde kampen om medarbejderne,” siger Martin Maersk.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er udført af analysevirksomheden Voxmeter på vegne af Citrix. Den omfatter 1.000 respondenter og er repræsentativ for den danske voksne danske befolkning, som arbejder på et kontor og blev ansat i pågældende virksomhed før år 2020. Data er indsamlet efter nationalt repræsentative kvoter på køn, aldersgrupper og region.

-lb