Øget digitalisering kan bidrage til overskud i byggebranchen

Øget digitalisering kan bidrage til overskud i byggebranchen

Manglen på prognosestøtte spreder projektrisici på flere niveauer. Samtidig kan virksomheder opnå store overskud gennem øget digitalisering. Men det kræves interne ændringer og øgede investeringer i it, viser ny rapport fra konsulentvirksomheden Radar

Niveauet af digital modenhed i byggesektoren er blandt de laveste sammenlignet med andre brancher. Samtidig er der uenighed i branchen om, hvad der menes med digitalisering. IoT og sensorer er for eksempel længe blevet hyldet som teknologier med stort potentiale i byggeriet, men alligevel mener 84 procent af byggefirmaerne, at disse ikke tæller som digitalisering. 68 procent mener dog, at byggesektorens on-site processer kan automatiseres, hvilket er det højeste tal sammenlignet med andre brancher.

- Anvendt rigtigt er automatisering både en katalysator for øget effektivitet og avanceret forretningsudvikling. Derfor er det meget positivt for branchen som helhed, at mere end 60 procent af virksomhederne i den målrettede undersøgelse anser automatisering af processer for at være en del af den stadigt mere højt prioriterede digitalisering, siger Anders Holm Jørgensen, landechef hos UNIT4.

Rapporten viser, at syv ud af ti entreprenørvirksomheder i Norden ikke får den digitale systemsupport, der er nødvendig for deres drift. Endnu flere, 76 procent, mener, at rentabiliteten kunne øges allerede i dag ved hjælp af den teknologi, der er på plads. Der mangler digital nderstøttelse i kerneprocesserne, som påvirker virksomhedernes mulighed for at se fremtididigew omkostninger, indtægter og ændringer i disse flow. Det, der derimod opleves at fungere bedre, vedrører håndteringen af projekter som administration, rapportering, dokumentation, men også dele, der ofte er knyttet til de faktiske fysiske bygninger eller arbejdspladser som ID06, personalelogs og tidsrapportering.

Rapporten advarer om dominoeffekt, når byggefirmaernes digitale systemer ikke kan give den rette prognoseunderstøttelse. Risikoen i byggeprojekter overføres herefter til anden og tredjepart.

- Som omdrejningspunkt for byggedriften er forretningssystemerne en vital del af IT og en kritisk komponent for forretningen. Inden for byggesektoren kan vi se, at et mindretal af virksomhederne anser sig selv for at have den støtte, som virksomheden har brug for fra deres digitale systemer. Ikke engang 30 procent af disse virksomheder anser sig selv for at have det, og det er de svenske virksomheder, der oplever de største problemer med deres digitale forretningssupport, siger Anders Holm Jørgensen.

22 procent af de nordiske virksomheder angiver, at teknologien er deres største udfordring med digitalisering og 16 procent angiver, at det er ressourcerne, budgettet eller kompetencen, der er udfordringen. 11 procent siger, lidt overraskende, at de slet ikke har nogen udfordringer med at fortsætte deres digitaliseringsrejse. Blandt norske virksomheder er der en lidt højere andel, der anser selve teknologien for at være udfordringen, mens danske virksomheder ser både organisation og teknologi som udfordringer. Den største udfordring har dog at gøre med virksomhederne selv:

- Mere end halvdelen af de svenske virksomheder i den målrettede undersøgelse angiver, at den største udfordring for fortsat digitalisering er selve organisationen, det vil sige struktur, kultur og processer. Også her er forskellene mellem SVerige og de øvrige nordiske lande små, forklarer Anders Holm Jørgensen, landechef hos UNIT4.

Rapporten viser også, at inden for den nordiske byggesektor har kun omkring 40 procent af virksomhederne funktionel støtte til intern koordinering, hvor kun Finland når over 50 procent. I takt med at byggebranchen bliver mere digitaliseret, står organisationer over for nye udfordringer med at interagere med forretningsprocesser og centrale systemer. At koordinering mellem enheder opfattes som det område, hvor man i dag har den mindst fungerende støtte, er derfor problematisk.

- Meget lave it-omkostninger i forhold til omsætning kunne demonstrere en effektiv anvendelse af midler, men den haltende digitalisering viser snarere et systematisk problem med at skabe interesse og forståelse for, hvordan it skaber værdi. I dag investerer branchen lige under en procent af omsætningen, hvilket er det absolut laveste niveau, der er set i alle brancher, og det ser ens ud i alle lande, slutter Anders Holm Jørgensen.

Rapporten "Udfordringer og drivere for digitalisering af byggesektoren i Norden" er baseret på data fra Radars statistiske database kombineret med en nyere og særligt målrettet undersøgelse af beslutningstagere i den nordiske byggesektor.

 - lb