Lenovo vil sænke CO2-emissioner med yderligere 50%

Lenovo vil sænke CO2-emissioner med yderligere 50%

I sidste regnskabsår reducerede Lenovo sine CO2-emmisioner markant, og Lenovo sigter nu endnu højere med ny ambitiøs 2030-plan

Lenovo fremviser i dag en række nye, aggressive og videnskabeligt funderede målsætninger for reduktion af virksomhedens drivhusgasudledninger for 2030. Lenovo udgiver samtidigt en ny ESG-rapport, der beskriver virksomhedens miljømæssige, ledelsesmæssige og sociale fremskridt samt ambitionerne for fremtiden.

Lenovos nye klimamål er godkendt af Science Based Targets Initiative (SBTi) og understøtter målsætningen om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader over førindustrielle niveauer.

De nye ambitiøse målsætninger er sat, efter Lenovo i sidste regnskabsår reducerede sine scope 1 og 2 CO2-emmisioner med hele 92 procent, hvilket overstiger den målsætning, der blev sat i 2010 om en 40 procents reduktion. Reduktionerne er opnået gennem en række energieffektivitetsprojekter, nye installationer til vedvarende energi i USA og Kina samt støtte til flere vedvarende energiprojekter gennem klimakompenserende vareindkøb. 

Udledninger skal nedbringes med yderligere 50%

Ovenpå succesen med 2020-målsætningerne annoncer Lenovo nu en række nye mål, som skruer ambitionsniveauet yderligere op. Inden 2030 forpligter Lenovo sig på at reducere deres scope 1- og 2-emissioner (udledninger relateret til drift inklusive energi til elektricitet, varme, damp og køling) med 50 procent. Samtidig vil Lenovo reducere sine scope 3-emissioner markant gennem hele værdikæden med 25 procent.

"Vi er utroligt stolte af de fremskridt, vi indtil nu har gjort med at reducere vores miljøpåvirkning gennem en målrettet indsats og investeringer på tværs af vores forretningsområder," siger Lenovos administrerende direktør, Yang Yuanqing.

”Vi og andre lignende globale virksomheder bliver nødt til at handle hurtigt, for verden har brug for en seriøs miljøindsats. Derfor går vi længere end nogensinde før for at sætte ambitiøse fremtidige mål, så vi kan skabe en bedre fremtid, hvor smartere teknologi fortsat er med til at styrke alle mennesker i alle dele af verden.”

Det er 14. gang, at Lenovo udgiver sin årlige ESG-rapport, der dækker regnskabsåret 2019/20, som løber fra 1. april 2019 til 31. marts 2020. Sammen med opdaterede SBTi-mål og -systemer beskriver rapporten Lenovos øvrige milepæle såsom donationer til en værdi af 19,7 millioner USD til velgørende formål (donerede produkter, kontanter og medarbejdertjeneste) fra Lenovo Foundation, deltagelse i Valuable 500 Inclusivity Initiative, 66 produkter, som bliver fremstillet af genbrugsmaterialer, samt anerkendelse fra CDP.

- lb