Sådan lukker I accelerations-kløften

Sådan lukker I accelerations-kløften

Virksomheders største strategiske problem lige nu er kløften mellem den tiltagende forandringshastighed og organisationens evne til at følge med. Men I kan lukke accelerations-kløften. Det kræver dog, at I stiller to krav til virksomheden

Kommentar af: Anne-Sofie Nielsen, VP Product and Engineering, Workday

Du har sikkert bemærket, at forandringstempoet i verden accelererer og undret dig over, hvordan virksomheder formår at følge med? Svaret er: De fleste virksomheder kan ikke holde tempoet.

Selvom virksomhederne står med historisk mange udfordringer; global pandemi, brudte forsyningskæder og mangel på arbejdskraft med mere, fortæller næsten to tredjedele (63%) af administrerende direktører i en international undersøgelse foretaget af KPMG, at deres processer og eksekvering af beslutninger er for langsom.

De faktorer, der holdt os tilbage inden pandemien, er de samme i dag: Manglende evne til at få 360 graders indsigt i forretningsresultater, forældet teknologi og gammeldags tilgang til prognoser og budgettering. Og nu, hvor forandringer sker hurtigere end nogensinde, har den manglende evne gjort accelerations-kløften endnu dybere – det bliver sværere og sværere for virksomheder at holde trit med forandringshastigheden.  

Data fra en af McKinseys globale undersøgelser bekræfter den kløft: Kun 20 % af de adspurgte siger, at deres organisationer træffer rettidige beslutninger.

Hvad gør de øvrige 80 % så? De laver redninger på målstregen og forsøger febrilsk at finde ud af, hvordan de kan udvikle deres forretning. Men det er næsten umuligt, når målene bevæger sig hurtigere end nogensinde før. Det er især svært, hvis I er blandt de 63 %, der kæmper for at komme ud af accelerations-kløften og samtidig er hæmmet af gammeldags ERP (enterprise resource planning)-modeller, der simpelthen ikke kan tilpasse sig til forandringshastigheden. 

At sidde fast i kløften er et strategisk problem med reelle konsekvenser. Mere end nogensinde før afhænger succes af at kunne tilpasse sig hurtigt. Derfor nytter det ikke at have forældede IT-systemer, der bremser hele organisationen.

Afskaf status quo

Første skridt er at afskaffe status quo: Det gælder både måder at arbejde på og de teknologier, de forældede processer er bygget op om. For det andet skal I overveje begrænsningerne i jeres nuværende ERP-system – og være åbne overfor, at der findes noget bedre. Noget, der bedre kan tilpasses og forandres over tid. Noget ud over ERP.

Traditionelle ERP-systemer er bygget ud fra ældre mindset. Og hvis der er noget, som CFO'er har lært i de seneste to år, så er det, at forældede tankegange er en ringe trøst, når alt bliver vendt på hovedet. ERP-systemer er designet til en mere forudsigelig tid. Med gamle systemer får I usammenhængende processer og silo-tankegang. De sænker jeres tempo i den periode, hvor I har mest brug for at geare op.

Overalt ser vi udbydere, der migrerer ældre software og insisterer på, at det er kompatibelt med cloud-løsninger. Den metode er desværre bare kunstigt åndedræt, som aldrig lukker accelerations-kløften. For ERP-systemer er ufleksible systemer med tung bagage, der omfatter hierarki, besværlige manuelle arbejdsgange og klodsede moduler, der kræver hyppig intervention fra IT-afdelingen.

Altså det stik modsatte af, hvad en omstillingsparat organisation har brug for. Men det er der råd for:

Sådan lukker I kløften: Stil jer selv to ufravigelige krav

Accelerationskløften er reel. Det underbygger vores globale undersøgelse, hvor mere end halvdelen af lederne (52%) siger, at der er en voksende kløft mellem, hvor deres virksomhed befinder sig, og hvor den burde være for at være konkurrencedygtig.

Alligevel har tusindvis af virksomheder over hele verden formået at lukke hullet. De har implementeret et sæt krav – eller best pratices  – som har omdannet deres virksomheder til agile, konkurrencedygtige organisationer. De to vigtigste krav får du her:

Krav #1: Fokusér på nuet og sig farvel til de gamle systemer

Som vi allerede har fastlagt, så holder ældre systemer og processer organisationer tilbage, fordi de ikke er bygget til hurtige forandringer. En organisation kan ikke køre med den hastighed, den har brug for, hvis der eksisterer siloer i teams og systemer.

Men hvordan løser I det? I en Hackett Group-undersøgelse nævner CFO'er, at brugen af teknologi i højere grad skal kunne integrere data mellem forskellige systemer, som muliggør "hurtigere planlægning, eksekvering og analyser - og dermed bedre grundlag for beslutninger."

Krav #2: Få det fulde overblik og mindsk usikkerhed

Krav 2 er tæt knyttet til behovet for at nedbryde silo-tankegangen. Organisationer i dag kan ikke fungere effektivt, hvis de blot gætter sig til, hvilke udfordringer, de skal tackle først. De har brug for nem adgang til deres data og smarte systemer, der giver dem mulighed for at omdanne data til indsigt og handling. Desværre er traditionelle ERP-systemer og "let adgang" helt modstridende begreber.

Men der findes avancerede, nye løsninger, som kan præcist det: Branchens mest tilpasningsdygtige cloud-platform, Workdays enterprise management cloud, samler for eksempel finansielle, HR og operationelle data i en samlet, intelligent kerne – altid med levende data og opdateret rapportering – så I kontinuerligt har det fulde overblik og kan agere ud fra det.

Det er på en måde som at sætte jeres data i arbejde – data, der er samtidig er tilgængelige for alle relevante interessenter.

Med det holistiske syn på virksomheden, i en form for realtid, kan beslutningstagere bedre forudse deres fremtidige behov og derefter handle på dem, efterhånden som de opstår.

En Deloitte-undersøgelse af ansattes færdigheder viste, at tre ud af fire (74 %) ledere rapporterer et akut behov for at omskole ansatte for at imødekomme nye krav til forretningen, men kun 10 % er klar til at agere på behovene.

Med et moderne IT-system kan I tilgå al nødvendig data, så I ved, hvor I skal sætte ind for at imødekomme de stigende behov for medarbejderudvikling. Ledere ved godt, at deres virksomhed konstant udvikler sig, og det, de har brug for nu, er en metode, der kan svare på afgørende, mere uddybende spørgsmål: Hvilken talentmasse har vi? Hvilke kompetencer har vi på tværs af teams, og hvem skal vi investere i? Hvornår får vi brug for nye ansættelser, og hvor?

En mere strategisk rolle for ledere

Et positiv sideeffekt af at lukke accelerations-kløften er, at teams og ledere har mere tid til strategisk, økonomisk planlægning og analyse. De bliver simpelthen bedre til at tilføre værdi til virksomheden.

Men det kræver en moderne planlægningsproces, der er cloud-baseret. I ældre systemer er data fragmenterede, og planlægning er en tidskrævende, manuel øvelse, der udføres på regneark.

Et moderne IT-system automatiserer meget af planlægningen, så teams i hele virksomheden kan forudsige og omstrukturere efter behov. De kan budgettere løbende og skitsere scenarier, der giver dem mulighed for at forudse konsekvenserne af deres beslutninger. Faktisk siger 88 % af Workday Adaptive Planning-systemkunderne, at deres rolle i deres organisationer nu er mere strategisk end før.

Konklusionen er, at forældede processer hæmmer virksomheden – i en tid, hvor den mere en noget andet skal kunne agere på hurtige forandringer og lukke accelerations-kløften.

Hvis traditionelle ERP-systemer havde kunnet hjælpe beslutningstagere med at navigere i en moderne verden, havde ERP’erne gjort det nu. Men efterhånden som forandringen accelererer, bliver behovet for en ny IT-tilgang stadig tydeligere. Det er faktisk den eneste farbare vej, virksomheder kan gå.