Tysk storspiller investerer stort i innovativ dansk leverandør af forbrugsmåling i lejeboligforeninger

Tysk storspiller investerer stort i innovativ dansk leverandør af forbrugsmåling i lejeboligforeninger

Nu sætter dansk brancheprofil sig i direktørstolen hos KeepFocus for at sikre den fortsatte udvikling af forretningen til gavn for lejere og udlejere i boligsektoren

KeepFocus er en pioner inden for intelligent og klimavenlig forbrugsmåling bl.a. i boligsektoren. Virksomheden er drevet af ambitionen om at forhindre spild af vand og energi ved hjælp af en ny og databaseret måle-infrastruktur. Teknologien er baseret på åbne og mobile systemer, som adskiller sig fra de mere etablerede spillere på markedet for forbrugsmåling og -afregning ved, at den sikrer forbrugerne et frit valg af leverandør af fordelingsregnskab. Den nye løsning bruges især i lejeboligforeninger, hvor målet om at stoppe spild af ressourcer også kommer lejerne til gode i form af reducerede udgifter til vand og varme.

Tyske noventic group deler KeepFocus’ klima-ambition og tror på virksomhedens innovative forretningsmodel. Derfor købte de i 2017 KeepFocus A/S i Silkeborg, og virksomheden er i dag en del af noventic group. Nu sætter David Friisholm, som er tidligere administrerende direktør for Brunata, sig i direktørstolen.

”Det er en stor glæde for mig, at jeg kan bruge mit branchekendskab, mit netværk og mine erfaringer til at hjælpe tyske noventic med at professionalisere og styrke KeepFocus, så den danske virksomheds gode og innovative løsninger kan komme boligselskaberne, beboerne og klimaet til gode. Både i Danmark og i resten af Europa,” siger han.

Tung brancheprofil og stordriftsfordele

Udover at kunne trække på David Friisholms branchekendskab kommer KeepFocus også til at drage fordel af at være kommet i selskab med tyske KALO, som er en af de førende aktører på det tyske marked indenfor individuel forbrugsmåling og afregning samt OMS. OMS er kort fortalt den engelske betegnelse for åbne målersystemer, der gør det muligt at forbinde alle leverandørers målere og sensorer trådløst til en hvilken som helst informationsdatabase. Med denne løsning er vejen banet for udbredelsen af klimavenlige forbrugsmåling og -afregning i Danmark såvel som internationalt.

Med en baggrund som topchef hos Brunata, som er en af de dominerende virksomheder på det danske marked for måling og afregning af energi, har David Friisholm indgående kendskab til branchen. Han var derfor et oplagt valg, da noventic skulle besætte posten som administrerende direktør.

”KeepFocus er en yngre og innovativ aktør i et marked præget af relativt få og gamle aktører, som hver især binder kunderne med deres egenudviklede målere og software. KeepFocus går en anden vej og bruger open source og mobilteknologi samt en platform til opsamling af data til at give boligselskaberne og -foreningerne større frihed i valget af leverandører,” siger han.

App skal få beboere til at ændre adfærd

Med app’en, KeepFocus Cards, har KeepFocus udviklet et værktøj, som skal hjælpe beboere i lejeboligforeninger med at sænke deres energiforbrug. Dermed bidrager app’en til at mindske CO2-udslippet fra boligmassen. App’en har netop modtaget international anerkendelse i form af en innovationspris fra tyske ZIA (Zentraler Immobilien Ausschuss), som er en organisation for 37.000 bolig- og ejendomsselskaber i Tyskland.

App’en præsenterer nogle kort for beboerne, der bestemmes af algoritmer, som identificerer de områder, hvor beboeren kan ændre sit forbrugsmønster. For eksempel kan app’en vise en beboers vandforbrug og samtidig forsyne vedkommende med oplysninger om, hvor meget vand andre sammenlignelige husstande bruger og komme med gode råd til, hvordan man kan sænke sit vandforbrug. Kortene er udviklet til at motivere beboerne til at interessere sig for energi. Samtidig har KeepFocus haft fokus på, hvordan de kan fastholde brugerne bedst muligt, så app’en bliver spændende at bruge over tid.

I øjeblikket er der et flerårigt forskningsprojekt i gang med Teknologisk Institut og DTU, som skal afdække effekterne af app’en,” forklarer David Friisholm. Han fortsætter:

”De langsigtede effekter af forskningen foreligger ikke endnu, men de foreløbige resultater ser særdeles lovende ud. Vores mål er at engagere beboerne og øge deres interesse for at bruge energien med omtanke. På den måde kan vi bidrage til at indfri Danmarks og EU's klimamål.”

App’ens formål om at reducere energiforbruget ved at inddrage brugerne er helt i tråd med den måde, hvorpå KeepFocus’ tyske ejer, noventic, ser på klimaudfordringerne. I lighed med mange forbrugere tror de på nødvendigheden af at beskytte klimaet, og de er overbeviste om, at der på lang sigt skal andet og mere til end regulering og afsavn, hvis vi skal lykkes med at bremse temperaturstigningerne. KeepFocus’ innovative måle-infrastruktur reducerer forsyningsomkostningerne og sikrer dermed forbrugerne en merværdi samtidig med, at den nye teknologi forhindrer spild af planetens begrænsede ressourcer.   

- lb