Verdo Teknik opruster til Smart City
Foto: Cross

Verdo Teknik opruster til Smart City

Sammen med ITS-virksomheden Cross, har Verdo sat sig det mål at erobre mindst 25% af markedet for ITS, intelligente trafik systemer, og Smart City-løsninger, baseret på åbne kommunikationsprotokoller

”Vi ser et stort potentiale i at tilbyde trafikstyring baseret på åbne protokoller. Vi har arbejdet sammen med Cross i et års tid nu og oplevet en stor interesse for nye fleksible løsninger, baseret på open source, sådan at forskellige anlæg i byernes tekniske infrastruktur og ITS kan kobles sammen,” siger Jesper H. Pedersen, som er Product Manager hos Verdo, og fortsætter:

”Cross-teknologien er allerede brugt i Aarhus Kommune, og Verdo er selv i gang med at etablere flere anlæg med Cross’ styresystemer f.eks. i Aalborg, Randers og Frederikssund.”

Byernes tekniske infrastruktur bygges sammen

”De større danske byer ønsker sammenhæng i den tekniske infrastruktur som gadelys, lyskryds og P-anvisninger. Og de ønsker fjernstyring. Behovet er at få myldretidstrafikken til at glide, styre tung trafik udenom bykernen, kunne omdirigere trafik ved større events og lave prioriteringssystemer for kollektiv trafik og redningskøretøjer,” siger Jesper H. Pedersen.

”Tidligere var der kun nogle få leverandører af ITS-delen med hver deres softwareløsning, som ikke kan tale sammen. Men nu efterspørger kommunerne open source for at kunne bygge tingene sammen og optimere miljøet, sikkerheden og fremkommeligheden gennem overordnet indsamling af data og fjernstyring,” siger han.

Jesper H. Pedersen er begejstret for den nye aftale med Cross, som styrker samarbejdet og giver Verdo adgang til Cross’ store viden om, hvordan ITS og Smart City-løsninger udvikler sig:

”Der findes Cross-løsninger i mere end 40 lande i verden, og Cross har en udviklingsafdeling med 50 ansatte. De følger nøje med i trends og teknologi og udvikler konstant nye løsninger. Sammen med Cross får vi en række referencer fra europæiske byer, der viser, hvordan Smart City sættes op og fungerer i praksis.”

Hurtigere, bedre, billigere og mere fremtidssikker ITS

Ifølge Daniel Kristian Bylling-Westergaard, som er udviklingschef hos Verdo Teknik, er ønsket med den nye aftale at tilbyde hurtigere, bedre, billigere og mere fremtidssikre ITS-løsninger:

”Verdo er det selskab i Danmark, som etablerer, driver og servicerer allerflest gadelys i danske byer. Det betyder, at vi er til stede ude i kommunerne med projektledere, elektrikere og montører,” forklarer han og fortsætter:

”Sammen med Cross kan vi udvikle, etablere og servicere ITS og Smart City-løsninger både hurtigt og økonomisk attraktivt. Vel at mærke løsninger, som uden videre kan bygges sammen med ældre anlæg og andre nye anlæg.”

Verdo har også erfaring med at indsamle og bearbejde store mængder data om forbrug. Derfor er en del af strategien at indsamle data fra gadelys, lyskryds og andet teknisk infrastruktur for at kunne levere grundlaget for ITS-planlægning og Smart City-løsninger.

Ny protokol tilføjes

”Systemerne fra Cross baseres lige nu på OCIT-protokollen, der er mest udbredt i Danmark. I Sverige har man RSMP-protokollen, og den foretrækker bl.a. København. Senere i år vil Cross også arbejde med RSMP. Derefter bliver det muligt for Verdo og vores afdeling i Hillerød at hjælpe byerne omkring Øresund,” siger Daniel Kristian Bylling-Westergaard.

Det er hans forventning, at Verdo Teknik i løbet af et par år kan tage op til 25 procent af ITS-markedet i Danmark og samtidig få fodfæste i Sverige og Norge, hvilket vil skabe nye jobs. Skønsmæssigt til en håndfuld rådgivende og projekterende medarbejdere samt omkring en snes signalteknikere.

- lb