Frygten for cyberangreb er stigende

Frygten for cyberangreb er stigende

LB Forsikrings medlemmer er bekymret for cyberangreb, faktisk angiver 31 %, at det er det, de er mest bekymret for kan ramme dem selv inden for fem år. Desværre ved flertallet ikke, hvor de kan få hjælp, hvis de bliver udsat for cyberkriminalitet

Del artiklen på

Frygten for cyperangreb er voksende blandt danskerne. Det viser den undersøgelse, som Beredskabsstyrelsen har lavet om Danskernes Risikoopfattelse i 2022, som også understøttes af den seneste medlemsundersøgelse blandt LB Forsikrings medlemspanel. Begge steder står cyberangreab højst på listen over de begivenheder, de adspurgte er mest bekymret for, kan ramme dem.

- Vores medlemmer er generelt bekymret for cyberangreb, men dykker vi ned i emnet, er over 28% i meget høj grad eller i høj grad især bekymret for, at deres kreditkortoplysninger bliver misbrugt. Det er også det, vi kalder digitalt økonomisk tyveri, og det er forståeligt, for det kan virke meget skræmmende ikke at have kontrol over sin økonomi. Generelt er det helt tydeligt, at både vores medlemmer og danskerne generelt er blevet mere opmærksomme på de farer, der kan være i en digital hverdag, siger Marc Collignon, direktør for medlemsoplevelsen i LB Forsikring.

Ud over digitalt økonomisk tyveri svarer 18% af LB Forsikrings medlemmer, at de i meget høj grad eller høj grad er bekymret for identitetstyveri på nettet, ligesom 18% svarer det samme til, at de får en cybervirus, der ødelægger deres filer og billeder. Heldigvis er det dog de færreste, der reelt har prøvet at få misbrugt sit kreditkort eller være udsat for identitetstyveri.

-Kun 3% svarer i vores medlemsundersøgelse, at de har været udsat for identitetstyveri, og 12% svarer, at de har været udsat for digitalt tyveri, så det er positivt, at det er så lave tal. Desværre viser vores undersøgelse også, at de færreste mener, at de har den nødvendige viden om, hvor man kan få hjælp, hvis man bliver udsat for digital kriminalitet. 46% svarer nej på spørgsmålet: ”Har du den nødvendige viden om, hvor du får hjælp, hvis du bliver udsat for digital kriminalitet. Det siger lidt om, hvor meget usikkerhed, der også er på dette område, siger Marc Collignon, direktør for medlemsoplevelsen i LB Forsikring.

Mere fokus på digital sikkerhed i forsikring

Hos LB Forsikring indeholder indboforsikringen på nuværende tidspunkt en del råd og vejledning, hvis uheldet er ude, og man får misbrugt sit kreditkort eller stjålet sin identitet på nettet. Alligevel vurderer Marc Collignon, at det et område, der kommer til at fylde mere på forsikringssiden.

En indboforsikring i LB Forsikring yder juridisk bistand, hvis du har brug for hjælp til at afvise krav, du allerede selv har forsøgt at afvise, hvis andre har misbrugt din identitet til at foretage køb. Vi tilbyder også krisehjælp, hvis du har oplevet, noget der påvirker dig,

”Der er ingen tvivl om, at det er område, hvor der er stigende behov for hjælp til medlemmerne. En stadig større del af vores liv har en digital dimension, og det betyder et stigende behov for at kunne sikre sig mod digitale uheld og kriminalitet. Vores opgave er at sikre vores medlemmer bedst muligt, og det gør vi blandt andet ved at se på, hvor skaderne sker. Det er i stigende grad på nettet. Derfor er det et område, vi har mere fokus på end tidligere, og hvor vi ser ind i, hvad vi kan gøre, for at hjælpe vores medlemmer bedre,” siger Marc Collignon, direktør for medlemsoplevelsen i LB Forsikring.

- lb