Halvdelen af danskerne forsømmer it-sikkerheden

Halvdelen af danskerne forsømmer it-sikkerheden

Ifølge en undersøgelse fra softwarevirksomheden Citrix har kun halvdelen af hjemmearbejdende danskere tilstrækkeligt styr på sikkerhedsopdateringerne af deres computere

En stor del af danskernes arbejde er de seneste 10 måneder foregået fra hjemmekontoret. Det har blandt andet øget vigtigheden af, at medarbejderne foretager løbende sikkerhedsopdateringer af computerens software, herunder ikke mindst af antivirusprogrammer. Imidlertid tyder der på at være en hel del slinger i valsen, hvad angår danskernes evner i den disciplin.

Således viser en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Analyse Danmark på vegne af softwarevirksomheden Citrix, at kun omkring halvdelen af de hjemmearbejdende danskere (45,6 procent) føler, at de har helt styr på netop opdateringen af antivirusprogrammer. Derudover svarer 32,8 procent, at de har ”nogenlunde” styr på at opdatere virusbeskyttelse, mens 8,6 procent svarer, at de har ”mindre godt” styr på opdateringerne. 8,4 procent af de hjemmearbejdende svarer sågar, at de ”slet ikke” har styr på sikkerhedsopdateringerne.

”Det er både overraskende og ret bekymrede, at så mange føler sig ukomfortable med at opdatere sikkerhedsprogrammer. Det er ikke et område, man som medarbejder kun skal have nogenlunde styr på. Særligt under pandemien er det afgørende for både den enkeltes og virksomhedens sikkerhed, at sikkerhedsprogrammer til alle tider er fuldt opdateret. It-kriminelle udnytter i høj grad den situation, verden befinder sig i lige nu, og det har betydet en betragtelig stigning i antallet af angreb i det forgange år,” siger Anette Vainer, landechef i Citrix Danmark.

Hun henviser blandt andet til, at Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed har karakteriseret cybertruslen mod Danmark under Covid-19 pandemien som ”meget høj” med følgende formulering i centrets nyeste publikation om trusselsbilledet:

”Myndigheder og virksomheder kan være mere sårbare under den igangværende COVID-19-pandemi. It-sikkerheden i mange myndigheders og virksomheders netværk er under pres fra det ændrede brugsmønster i form af nye hjemmearbejdspladser, og fordi tilgængeligheden af systemerne prioriteres højt. De nye arbejdsvilkår kan give hackere lettere adgang til organisationernes systemer,” lyder det.

Også Anette Vainer ser al mulig grund til at tage cybersikkerheden alvorligt som både virksomhed og hjemmearbejdende medarbejder.

”Vi befinder os i en ekstraordinær situation, og derfor er vi nødt til at agere anderledes end normalt. For virksomhederne betyder det blandt andet, at de er nødt til at højne sikkerheden, så medarbejderne for eksempel ikke får adgang til alle virksomhedens forretningskritiske og sensitive data, når de arbejder hjemmefra. Og det betyder i høj grad, at medarbejderne bør afsætte tid minimum en gang om ugen til at installere eventuelle opdateringer i stedet for altid at klappe computeren sammen, når den sidste mail er sendt,” siger Anette Vainer.

Hovedparten af computere er sat op til at installere automatiske opdateringer i forbindelse med slukning og genstart af programmer og maskinen. Derfor handler det i de fleste tilfælde om at slukke computeren efter endt arbejdsdag og klikke ja til de anbefalede sikkerhedsopdateringer. Er automatiske opdateringer ikke en mulighed, skal medarbejderne selv foretage opdateringerne med jævne mellemrum. Processen er særligt vigtig netop nu, idet medarbejdernes maskiner sjældnere end normalt eller slet ikke er i hænderne på virksomhedens it-ansvarlige, ligesom de er koblet til mindre sikre hjemmenetværk.

Sådan svarer hjemmearbejdende danskerne på spørgsmålet ”Hvor godt styr har du på den løbende opdatering af virusbeskyttelse på den computer, du bruger i forbindelse med hjemmearbejde?”

Det har jeg helt styr på                                                  45,6 procent
Det har jeg nogenlunde styr på                                     32,8 procent

Det har jeg mindre godt styr på                                     8,6 procent

Det har jeg slet ikke styr på                                           8,4 procent
Ved ikke                                                                         4,6 procent   

- lb