Tydelig sammenhæng mellem cybersikkerhed og konkurrenceevne

Tydelig sammenhæng mellem cybersikkerhed og konkurrenceevne

En ny, stor undersøgelse af danske små og mellemstore virksomheders arbejde med cybersikkerhed viser for første gang en klar sammenhæng mellem cybersikkerhed og konkurrenceevne

Del artiklen på

Over halvdelen af de 729 SMV’er i undersøgelsen nikker ja til, at de oplever en eller flere konkurrencefordele af deres cybersikkerhedstiltag, mens barometeret også tegner et tydeligt billede af, at jo flere sikkerhedstiltag, virksomheden implementerer, jo større er oplevelsen af konkurrencefordele. Et billede, der går igen på tværs af brancheskel.

- Det stigende fokus på cybertruslen samt voksende krav til databeskyttelse fra både myndigheder, samarbejdspartnere og investorer nødvendiggør, at også danske virksomheder styrker deres sikkerhed. Samtidig er det positivt, at det arbejde også styrker konkurrenceevnen, som undersøgelsen understreger, siger Malene Stidsen, programchef i Industriens Fonds Cyberprogram.

Cyberbarometeret vender tilbage

Og Cyberbarometeret er kommet for at blive. Hvert år vil Industriens Fond tage temperaturen på, hvordan arbejdet med den digitale sikkerhed i virksomhederne skaber forretningsmuligheder. Indsigterne i første måling vil således være et benchmark for kommende, årlige målinger.

- Cyberbarometeret skal sætte fokus på det store potentiale, der ligger i at arbejde strategisk og proaktivt med cybersikkerhed som en konkurrencefordel. Men barometeret skal også give en pejling af, hvad vi i Industriens Fonds Cyberprogram skal have fokus på, siger Malene Stidsen og tilføjer:

- En af de helt centrale ting, som jeg noterer mig er, at sikkerhedskravene til underleverandørerne bliver skærpet i takt med, at flere cyberangreb kommer ind via virksomhedernes værdikæder. Enhver virksomhed er altså ikke stærkere end sit svageste led. Det er et område, vi vil sætte fokus på, siger Malene Stidsen.

Om Industriens Fonds Cyberbarometer

  • Cyberbarometeret beror på en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse, hvor primært CEOs fra 729 danske SMV’er, har givet deres besyv med.
  • Kun 8 pct. har ikke indført nogen former for cybersikkerhedstiltag og blandt de, som har indført tiltag, oplever 56 pct. en eller flere konkurrencefordele af tiltaget.
  • Cyberbarometeret opererer med tre kategorier inden for konkurrencefordele: Effektivitet & nytænkning, tillid & bundlinje samt tilsvarende tre kategorier inden for cybersikkerhedstiltag: Teknik, forankring & styring og rutiner & træning.  
  • De fleste SMV’er har indført forskellige former for cybersikkerhedstiltag. 68 pct. har tiltag inden for alle tre kategorier. Virksomheder med en bred variation inden for tiltag oplever tilsvarende øgede konkurrencefordele inden for de tre kategorier af fordele.

Læs mere om Cyberbarometeret og få hele analysen her www.cyberbarometer.dk

- lb