Huawei køber halvfems smartphone-patenter af Blackberry

Huawei køber halvfems smartphone-patenter af Blackberry

Huawei har netop købt halvfems smartphone-patenter af telekommunikationsvirksomheden Blackberry. Det bekræfter både Blackberry og den amerikanske varemærke- og patentstyrelse, US PTO

De patenter, som Huawei har købt, dækker over en række forskellige smartphone-teknologier, der bl.a. tæller sikkerhedsrelaterede patenter og basale smartphone-funktionaliteter - eksempelvis hvordan tekst præsenteres alt efter telefonens orientering, m.m.

Overdragelsen af patenterne skete allerede d. 23. december, 2020. En talsperson fra Blackberry oplyser i forbindelse med salget, at der er tale om et ”engangssalg”, der omfatter patenter udstedt i USA, og at det udgør en meget lille del af de patenter, som virksomheden ejer.

Med ejerskab over mere end 85000 patenter og mere end 96000 ansatte i forskning og udvikling (ca. 49% af de ansatte), er Huawei en af verdens største patentejere.

Bl.a. investerer virksomheden årligt mere end 10% af sin omsætning i forskning og udvikling. Alene over de sidste ti år har det resulteret i forsknings- og udviklingsinvesteringer for knap 570 mia. kr.

- lb